Synod Kościoła - Skład Synodu Kościoła

                                                           
Członkowie Synodu Kościoła XIII Kadencji

Biskupi:

 • Biskup Kościoła bp Jerzy Samiec
 • Diecezja Cieszyńska bp dr Adrian Korczago
 • Diecezja Katowicka bp dr Marian Niemiec
 • Diecezja Mazurska bp Rudolf Bażanowski
 • Diecezja Pomorsko-Wlkp. bp prof. Marcin Hintz
 • Diecezja Warszawska bp Jan Cieślar
 • Diecezja Wrocławska bp Waldemar Pytel
 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe bp Mirosław Wola

  Wiceprezes Konsystorza:

 • Adam Pastucha -  parafia Skoczów

 Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego:

 • dk. Ewa Below

Kuratorzy diecezjalni:

 • Diecezja Cieszyńska: Tomasz Bujok
 • Diecezja Katowicka: Artur Steinert
 • Diecezja Mazurska: Wanda Wróblewska
 • Diecezja Pomorsko-Wielkopolska: Izabela Główka - Sokołowska
 • Diecezja Warszawska: Karol Werner
 • Diecezja Wrocławska: Katarzyna Bruzi

Członkowie Synodu z wyboru

Delegaci duchowni:

 • ks. Marcin Brzóska
 • ks. Leszek Czyż
 • ks. dr Grzegorz Giemza
 • ks. Marek Londzin
 • ks. Marek Loskot
 • ks. dr Adam Malina
 • ks. Piotr Mendroch
 • ks. Krzysztof Mutschmann
 • ks. Marcin Orawski
 • ks. Edwin Pech
 • ks. Ryszard Pieron
 • ks. Robert Sitarek
 • ks. Janusz Staszczak
 • ks. prof. Marek Uglorz
 • ks. Tomasz Wola
   

Delegaci świeccy:

Diecezja Cieszyńska:

 • Marek Cieślar - parafia Cieszyn
 • Piotr Chmiel - parafia Cieszyn
 • Korneliusz Glajcar - parafia Dzięgielów
 • Jerzy Kłoda - parafia w Ustroń
 • Józef Król - parafia Jaworze
 • Jan Machalica - parafia Bielsko
 • Jan Macura - parafia Cieszyn
 • Edward Markuzel - parafia Ustroń
 • Maciej Oczkowski - parafia Wisła
 • Krystyna Penkała - parafia Cieszyn
 • Adam Pilch - parafia Wisła Malinka
 • Jerzy Sikora - parafia Goleszów
 • Jerzy Stanieczek -  parafia Goleszów
 • Przemysław Sztwiertnia - parafia Wisła Jawornik
 • Anna Wantulok - parafia Jaworze

Diecezja Katowicka:

 • Maria Czudek - parafia Gliwice
 • Roman Fenger - parafia Tychy
 • Joachim Gibiec - parafia Czerwionka
 • Emir Kasprzycki - parafia Zabrze
 • Bożena Polak - parafia Katowce
 • Magdalena Schröder - parafia Kluczbork 

Diecezja Mazurska: 

 • Ryszard Jerosz - parafia Szczytno
 • dr Robert Kempa - parafia Giżycko

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska

 • dr Jerzy Gizło - parafia Poznań
 • prof. Bogumił Linde - parafia Sopot

Diecezja Warszawska

 • Cezary Gmyz - parafia Warszawa - Wniebowstąpienia Pańskiego
 • prof. Jarosław Płuciennik - parafia Łódź
 • Jolanta Szafrańska - parafia Lublin

Diecezja Wrocławska

 • prof. Paweł Leszczyński - parafia Gorzów Wlkp.
 • Katarzyna Luc -  parafia Szczecin
   

Przedstawiciel nauczycieli akademickich
wyznania ewangelicko-augsburskiego ChAT

 • ks. prof. Bogusław Milerski

Przedstawiciel diakonów

 • dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Przełożona Diakonatu "Eben-Ezer"

 • siostra Ewa Cieślar

Przedstawiciele instytucji powołani przez Radę Synodalną 

Dyrektor Generalny Diakonii

 • Wanda Falk

Prezes Stowarzyszenia Księży i Katechetów

 • ks. Władysław Wantulok

Dyrektor Wydawnictwa Augustana

 • ks. Jerzy Below

Przedstwiciel Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

 • Romuald Długosz


   
 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.