Biskup Kościoła - Biskup Kościoła Jerzy Samiec


 


Biskup Kościoła Jerzy Samiec

urodzony 27 marca 1963 w Cieszynie

ordynowany na duchownego
 22 stycznia 1989    w Zabrzu

konsekrowany na biskupa
6 stycznia 2010       w WarszawieBp Jerzy Samiec urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna. 
 
W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej”. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji.

W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany wraz z ks. Adrianem Korczago przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.
 
W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. został wprowadzony w urząd proboszcza.
 
W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 do 2009 roku był Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nieprzerwanie od roku 1997 jest członkiem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.
 
Od kwietnia 1998 był członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła.
 
W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował po wyborze na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co stało się 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła. 
 
Konsekrowany został przez bpa Janusza Jaguckiego i biskupa generalnego Milosa Klatika ze Słowacji oraz bpa Hansa-Jurgena Abromeita z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech w Święto Epifanii, 6 stycznia 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

We wrześniu 2011 roku bp Jerzy Samiec został wybrany na pięcioletnią kadencję wiceprzewodniczącego Zarządu, a w sierpniu 2016 na Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.


26 maja 2018 został za swoje działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Od 1 lutego 2019 r. powierzona zostaje mu opieka duszpasterska nad studentami luteranami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 

 • Blog bp. Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bp. Jerzego Samca.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.

 • Przeciw nadużyciom seksualnym

  Procedura zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych duchownych i pracowników Kościoła

 • RODO

  Ochrona danych osobowych w Kościele