Biskup Kościoła - Konferencja Biskupów

 

Do zadań Konferencji Biskupów należy mi:

  • troska o pogłębianie pracy teologicznej duchownych,
  • ustalnie kalendarza najważniejszych uroczystości kościelnych,
  • kreowanie polityki kadrowej Kościoła,
  • wypracowywanie dokumentów teologicznych i stanowisk w aktualnych sprawach społecznych.

Konferencje Biskupów zwołuje Biskup Kościoła a należą do niej wszyscy czynni biskupi w Kościele.

W sytuacjach szczególnej potrzeby konsultacji są zwoływane wspólne posiedzenia Konsystorza Kościoła, Rady Synodalnej i Konferencji Biskupów.