Konsystorz - Bursa studencka

 

Bursa studencka przy ul. Miodowej 21 w Warszawie

Plik do pobrania: Podanie o miejsce w bursie
 

W bursie studenckiej przy ul. Miodowej 21 w Warszawie są wolne miejsca w pokojach dwuosobowych dla osób wyznania ewangelicko-augsburskiego, studiujących lub przyjętych na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a w razie wolnych miejsc – także w innych warszawskich uczelni.

Studenci teologii ewangelickiej przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Miesięczny koszt dla jednej osoby wynosi 495zł brutto (w tym ryczałt za media 55zł). Dla osób studiujących na innych uczelniach opłata wynosi 550zł brutto wraz z mediami.

Zainteresowani proszeni są o złożenie, osobiście w kancelarii Konsystorza Kościoła lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, następujących dokumentów:
 

  • podania na formularzu dostępnym na portalu bik.luteranie.pl w zakładce Konsystorz/Bursa studencka (ostatnia zakładka w kolejności)
  • oświadczenia o dochodach (druga strona w/w formularza)
  • pisemnej opinii miejscowo właściwego proboszcza

Regulamin bursy przesyłamy na prośbę zainteresowanych.

Informacja w sprawie przyznanych miejsc wysłana zostanie na wskazany w podaniu adres poczty elektronicznej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konsystorz@luteranie.pl