Biskup Kościoła - Ewangelicki Biskup Wojskowy

Ks. Mirosław Wola urodził się dnia 26 lutego 1967 r. w Sosnowcu. Ukończył  Technikum Górnicze. Po maturze podjął pracę w kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach, ale po 4 latach zrezygnował z pracy i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej: „Bóg jest symbolem Boga – resymbolizacja języka religii w myśli Pawła Tillicha”.

Przez Biskupa Kościoła skierowany został na praktykę do parafii  w Wiśle Czarne, później do Goleszowa, a od 1998 roku na praktykę do Gorzowa Wielkopolskiego.

Ordynowany na duchownego został w kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. biskupa Jana Szarka w dniu 14 listopada 1999 roku, wraz z magistrami teologii: Dariuszem Chwastkiem, Mirosławem Podżorskim i Bogdanem Wawrzeczko.

Po ordynacji kontynuował służbę kościelną jako wikariusz w parafii gorzowskiej, od 2003 roku jest tam proboszczem-administratorem. Od 1998 roku pełnił również funkcję kapelana szpitalnego.

Od 1999 roku był kapelanem wojskowym Śląskiego Okręgu Wojskowego i jednostek podległych 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu. Od 2010 był dziekanem Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Jest członkiem „Foerderkreis Oekumenisches Europa Centrum e.V" we Frankfurcie nad Odrą.

Żonaty, ma córkę i dwóch synów.

więcej: www.edw.wp.mil.pl