Strona główna - Instytucje i komisje kościelne - Komisja Historyczna Kościoła


Komisja Historyczna Kościoła powołana została w dniu 6 marca 2007 r. przez Radę Synodalną Kościoła w celu zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów wewnątrzkościelnych, dotyczących inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r

Działania Komisji reguluje niniejsze prawo:

Statut Komisji Historycznej Kościoła - tekst jednolity z dnia 16 września 2014

Regulamin Działania Komisji Historycznej Kościoła - tekst jednolity z dnia 16 września 2014

Załącznik do Regulaminu działania Komisji Historycznej Kościoła

Zmiany w przepisach


                                SKŁAD KOMISJI HISTORYCZNEJ
 
Kolegium Komisji:

 •       bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła – Przewodniczący Kolegium
 •       ks. Adam Malina, Prezes Synodu Kościoła
 •       ks. Waldemar Szajthauer, Przedstawiciel Rady Synodalnej   
 •       prof. Jarosław Płuciennik, Przedstawiciel Rady Synodalnej
 •       ks. Edwin Pech, Przedstawiciel Konsystorza
 •       Korneliusz Glajcar, Przedstawiciel Konsystorza
 •       bp Jan Cieślar,  Przedstawiciel Konferencji Biskupów
 •       bp Marcin Hintz, Przedstawiciel Konferencji Biskupów

 
Komisja Historyczna:
 
Przewodniczący Komisji: 

 • mec. Dawid Binemann-Zdanowicz

Pierwszy Zespół Badawczy:

 • mec. Dawid Binemann-Zdanowicz - Przewodniczący Pierwszego Zespołu
 • ks. Paweł Hause
 • dr Paweł Leszczyński

 
Drugi Zespół Badawczy: 

 • Danuta Szczypka - Przewodnicząca Drugiego Zespołu
 • Marcin Gabryś
 • ks. Tomasz Bujok


Konsultant:

 • prof. Andrzej Friszke

Sekretarz Komisji:

 • Anna Wrzesińska, Kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła