Konsystorz - Bursa studencka


Bursa studencka przy ul. Miodowej 21 w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w bursie studenckiej Kościoła przy ul. Miodowej 21 w Warszawie dla osób wyznania ewangelicko-augsburskiego, studiujących lub przyjętych na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także w innych warszawskich uczelni.

Studenci teologii ewangelickiej na ChAT przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w terminie do 6 sierpnia 2018 r. osobiście w kancelarii Konsystorza Kościoła lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, następujących dokumentów:

·         Podanie o miejsce w bursie,
·         oświadczenia o dochodach (druga strona w/w formularza),
·         pisemnej opinii miejscowo właściwego proboszcza

Regulamin bursy jest również dostępny TUTAJ

Obecnie dysponujemy wolnymi miejscami w pokojach dwuosobowych.

Opłata miesięczna w pokoju dwuosobowym wynosi dla studentów CHAT – 495 zł brutto od osoby, dla studentów innych uczelni – 550,00 zł brutto od osoby.

Informacja w sprawie przyznanych miejsc wysłana zostanie do 3 września br. na wskazany w podaniu adres poczty elektronicznej.

Pytania prosimy kierować na adres: konsystorz@luteranie.pl,

Kontakt telefoniczy:
dyrektor Ewa Śliwka
22 887 02 04, 506 788 784

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konsystorz@luteranie.pl