Konsystorz - Bursa studencka


Bursa studencka Centrum Luterańskiego w Warszawie

Rok 2022/2023


Uprzejmie informujemy, że bursa studencka Kościoła, przy ul. Miodowej 21 w Warszawie, dysponuje wolnymi miejscami dla osób wyznania ewangelicko-augsburskiego, studiujących lub przyjętych na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także w innych warszawskich uczelniach.

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju, w zależności od standardu, dla studentów CHAT – od 580 zł od osoby, dla studentów innych uczelni – od 660,00 zł brutto od osoby. Osoby kontynuujące zamieszkanie w bursie mają pierwszeństwo w wyborze pokoi jednoosobowych.

Stawki obejmują opłatę za miejsce, za media oraz za dostęp do kuchni, pralni i Internetu. Ponadto każda osoba wpłaca kaucję w wysokości 600zł oraz jednorazową opłatę za dostęp do pralni wysokości 140,00 zł brutto.

Studenci teologii ewangelickiej na ChAT przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie na adres konsystorz@luteranie.pl poniższych dokumentów (PDF) wypełnionych w programie Adobe Acrobat: 

·         Podanie o miejsce w bursie,
·         pisemnej opinii miejscowo właściwego proboszcza

Regulamin bursy jest również dostępny TUTAJ

Informacja w sprawie przyznanych miejsc wysłana zostanie na wskazany w podaniu adres poczty elektronicznej. Warunkiem otrzymania miejsca jest wpłata kaucji w wysokości 600zł na konto Kościoła:
19 1240 1053 1111 0010 4166 4695


Pytania prosimy kierować na adres: konsystorz@luteranie.pl