Konsystorz - Kalendarz posiedzeń


Wszystkie dokumenty przesyłane drogą służbową na posiedzenia Konsystorza będę rozpatrywane jednie w przypadku dotrzymania terminu 7 dni dostarczenia dokumentów przed datą danego posiedzenia.

TERMINY OBRAD KONSYSTORZA W  ROKU 2021
 

 • 21-22 stycznia 2021
 • 18-19 lutego 2021
 • 18-19 marca 2021
 • 22-23 kwietnia 2021
 • 20-21 maja 2021
 • 17-18 czerwca 2021
 • 26-27 sierpnia 2021
 • 23-24 września 2021
 • 14-15 października 2021
 • 18-19 listopada 2021
 • 09-10 grudnia  2021
 • Blog bp. Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bp. Jerzego Samca.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.

 • Przeciw nadużyciom seksualnym

  Procedura zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych duchownych i pracowników Kościoła

 • RODO

  Ochrona danych osobowych w Kościele