Konsystorz - Komisje konsystorskie


Prezydium Konsystorza:

Prezes Konsystorza: ks. bp Jerzy Samiec
Wiceprezes Konsystorza: Adam Pastucha
Sekretarz Konsystorza: ks. Piotr Gaś
 

Kościelna komisja egzaminacyjna

Członkowie:

Komisja do spraw kontaktów
z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym
i Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym

członkowie:

 • ks. Piotr Gaś
 • ks. bp Marian Niemiec
 • ks. prof. Bogusław Milerski


Redakcja Programów Religijnych

członkowie:

 • ks. Adam Malina - przewodniczący
 • ks. Andrzej Dębski
 • ks. bp Marian Niemiec
 • dk. Halina Radacz
 • Blog bpa Jerzego Samca

  Blog zwierzchnika Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce -  bpa Jerzego Samca. Jest to pierwszy w Polsce blog biskupa luterańskiego.

 • Kim jesteśmy

  Kościół Ewangelicko-Augsburski jest społecznością ochrzczonych, budującą swą wiarę i życie na Słowie Bożym.

 • Struktura organizacji Kościoła

  Struktura Kościoła oparta jest na apostolskim wzorcu powszechnego kapłaństwa wierzących.

 • Akty prawne

  Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Instytucje i komisje kościelne

  Instytucje kościelne są powoływane przez kościół do pełnienia funkcji uzupełniającej i służebnej dla wiernych Kościoła.

 • Rzecznik prasowy Kościoła

  Do zadań Rzecznika Prasowego Kościoła należy zapewnienie obsługi prasowej Władz Naczelnych Kościoła.