Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z dnia 24 marca 2017 roku

  • Konsystorz dopuszcza mgr. teol. Martę Zachraj do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
  • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, które odbyły się we Wrocławiu w dniu 26 lutego 2017 r.
  • Na podstawie § 18 statutu Towarzystwa Biblijnego Konsystorz deleguje bp. Jerzego Samca jako przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce na okres pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 1 maja 2017 r. i trwającej do dnia 30 kwietnia 2022 r.”


Uchwały z dnia 24 lutego 2017

  • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz odwołuje z dniem 28 lutego 2017 r. ks. radcę Marcina Undasa z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Warszawskiej Kościoła i dziękuje mu za pełnioną służbę.
  • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 marca 2017r. ks. Wojciecha Rudkowskiego na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
     

Uchwała z dnia 20 stycznia 2017

  • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Orawskiego na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.