Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z 17 listopada 2022

 

 • Konsystorz dopuszcza mgr. Mikołaja Kotkowskiego i mgr. Jarosława Sajdoka do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.
   
 • Konsystorz dopuszcza ks. Martę Zachraj-Mikołajczyk, ks. Pawła Mikołajczyka i ks. Halinę Radacz do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 19 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz przedłuża do dnia 31 lipca 2026 roku czynną służbę ks. Haliny Radacz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 7 ZPW oraz § 51 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz przedłuża do dnia 30 czerwca 2025 roku czynną służbę bp. Waldemara Pytla na stanowisku Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy.


Uchwała z 16 września 2022
 

 • Działając na podstawie uchwały Synodu Kościoła nr 21/2021/XIV z dnia 16 października 2021 roku z późniejszymi zmianami Konsystorz dopuszcza ks. Katarzynę Rudkowską do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.


Uchwały z 2 września 2022
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 15 września 2022 roku ks. Henryka Macha z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Cieszyńskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 16 września 2022 roku ks. Marcina Podżorskiego na Diecezjalnego Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Cieszyńskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 15 września 2022 roku ks. Marcina Podżorskiego z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 16 września 2022 roku ks. Mateusza Mendrocha na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 1 września 2022 roku ks. Zdzisława Sztwiertnię z funkcji Diecezjalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego Diecezji Cieszyńskiej w regionie Drogomyśl, Ustroń, Cisownica, Dzięgielów, Istebna i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje z dniem 2 września 2022 roku ks. Marcina Markuzela na Diecezjalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego Diecezji Cieszyńskiej w regionie Drogomyśl, Ustroń, Cisownica, Dzięgielów, Istebna.

  Uchwały z 24 czerwca 2022
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku bpa Waldemara Pytla ze stanowiska administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Marka Bożka ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 roku powołuje go na wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Marcina Rayssa ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gdańsk-Gdynia-Sopot i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 powołuje go roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Grzegorz Frydę ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 roku powołuje go na stanowisko wikariusza w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Wiktorię Matloch ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie i dziękuje jej za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 roku powołuje ją na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Oskara Wilda ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 roku powołuje go na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiejw Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2022 roku ks. Bogusława Sebestę ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje mu za pełnioną służbę, a z dniem 1 września 2022 roku powołuje go na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, oraz § 4 ust. 8 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2022 roku ks. Marcina Ratkę-Matejko do służby w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym.
   
 • Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 statutu Centrum Misji i Ewangelizacji, działając na wniosek Biskupa Kościoła, Konsystorz odwołuje dk. Pawła Gumpert Obst z dniem 31 grudnia 2022 roku ze stanowiska Ogólnopolskiego Diakona Misyjno-Ewangelizacyjnego i dziękuje mu pełnioną służbę, a z dniem 1 stycznia 2023 roku powołuje ks. Tymoteusza Bujoka na stanowisko Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego na okres 5-letniej kadencji (2023-2027).


Uchwały z 21 kwietnia 2022
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, które odbyły się w dniu 10 kwietnia 2022 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Wojciecha Rutkowskiego z dniem 30 czerwca 2022 roku ze stanowiska Proboszcza Administratora w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Zgierzu oraz w Ozorkowie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Bogdana Wawrzeczko z dniem 30 czerwca 2022 roku ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Bogdana Wawrzeczko na stanowisko Proboszcza Administratora w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Zgierzu i w Ozorkowie z dniem 1 lipca 2022 roku.


Uchwały z 18 marca 2022
 

 • Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Instytutu Pastoralnego, Konsystorz powołuje bp. Adriana Korczago na stanowisko Dyrektora Instytutu Pastoralnego na kolejną pięcioletnią kadencję (lata 2022-2026)

 

 • Na podstawie § 18 ust. 4 statutu Towarzystwa Biblijnego w Polsce Konsystorz deleguje bp. Jana Cieślara jako przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 maja 2022 roku i kończy 30 kwietnia 2027 roku.


Uchwały z 25 lutego 2022
 

 • Na podstawie § 18 ust. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, § 6 ust. 3 Pragmatyki Służbowej Kościoła oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 21/2021/XIV Synodu Kościoła z dnia 16 października 2021 r. w sprawie w wprowadzenia ordynacji prezbiterskiej kobiet, Konsystorz dopuszcza do ordynacji oraz wprowadzenia w posługę na prezbitera (księdza):  

- diakon Karinę Chwastek-Kamieniorz i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie;

- diakon Małgorzatę Gaś i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie;

- diakon Beatę Janotę i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie;

- diakon Katarzynę Kowalską i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie;

- diakon Wiktorię Matloch i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie;

- diakon Halinę Radacz i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Żyrardowie i w Rawie Mazowieckiej;

- diakon Katarzynę Rudkowską i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu;

- diakon Izabelę Sikorę i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie;

- diakon Martę Zachraj-Mikołajczyk i na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW powołuje, z dniem ordynacji prezbiterskiej, na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz oraz § 48 ust. 3 Regulaminu Parafialnego Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Piotra Sztwiertni na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.


Uchwały z 21 stycznia 2022
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje z dniem 20 stycznia 2022 roku bp. Waldemara Pytla na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze.
 • Na podstawie § 22 ust. 1 i ust. 2 statutu Polskiej Rady Ekumenicznej Konsystorz deleguje do reprezentowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w komisjach Polskiej Rady Ekumenicznej:

  Elżbietę Byrtek w Komisji Wychowania Chrześcijańskiego
  ks. dr. Grzegorza Olka w Komisji Dialogu
  Bożenę Polak w Komisji Diakonijnej
  Małgorzatą Platajs w Komisji Kobiet
  ks. Arkadiusza Raszkę w Komisji Młodzieżowej
  ks. dr. Adama Malinę w Komisji Mediów
  Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską w Komisji Mediów