Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z 18 marca 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 31 marca 2021 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • W związku z brzmieniem § 52 ust. 1 Regulaminu Parafialnego Konsystorz stwierdza, że wczasie, gdy stanowisko Proboszcza jest wakujące, funkcje Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu pełni Proboszcz Pomocniczy ks. Dariusz Lerch.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, działając na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje ks. Wisława Żydla z dniem 1 kwietnia 2021 roku na stanowisko zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 marca 2021 roku ks. Wojciecha Płoszka z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 kwietnia 2021 roku ks. Łukasza Stachelka na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

Uchwały z 18 lutego 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Grzegorza Frydę. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Grzegorz Frydę na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Sebastiana Madejskiego. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Sebastiana Madejskiego na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Mateusza Mendrocha. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Mateusza Mendrocha na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Bartłomieja Poloka. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Bartłomieja Poloka na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej z terminem zgłaszania kandydatów od dnia 1 do dnia 31 marca 2021 roku.
   

Uchwały z 21 stycznia 2021
 

 • Konsystorz dopuszcza ks. Zbigniewa Obracaja i ks. dra Grzegorza Olka do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz przenosi dk. Joannę Sikorę w stan spoczynku z dniem 1 lutego 2021 roku i dziękuje jej za pełnioną służbę.