Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwała z dnia 28 marca 2019

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje ks. Pawła Szwedo z dniem 1 kwietnia 2019 roku na Duszpasterza Więziennego Diecezji Warszawskiej.

Uchwały z dnia 22 lutego 2019

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie z terminem zgłaszania od 1 do 31 marca 2019 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju z terminem zgłaszania od 1 do 30 kwietnia 2019 r.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydatury: ks. Dariusza Lercha, ks. Marcina Liberackiego i ks. Marcina Ratki-Matejko na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Jana Sztwiertnię z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska wikariusza Diecezji Cieszyńskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Jana Sztwiertnię z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.


Uchwały z dnia 18 stycznia 2019
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Marcina Brzóskę z dniem 2 marca 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Sebastiana Olenckiego z dniem 2 marca 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Sebastiana Olenckiego z dniem 3 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Eneasza Kowalskiego z dniem 3 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje ks. Dariusza Madzię z dniem 28 lutego 2019 roku ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Dariusza Madzię z dniem 1 marca 2019 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.
   
 • Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Centrum Mediacji I Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej Konsystorz Kościoła wybiera Łukasza Cieślaka, Michała Hucała i Bożenę Giemzę do Rady Centrum na pierwszą wspólną kadencję wynoszącą 5 lat (lata 2019-2024)
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje bp. Adriana Korczago z dniem 31 stycznia 2019 roku z funkcji Duszpasterza Akademickiego Studentów Luteran ChAT i dziękuje mu za pełnioną służbę.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powierza Biskupowi Kościoła z dniem 1 lutego 2019 roku opiekę duszpasterską nad studentami luteranami ChAT.