Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z dnia 14 lutego 2020

 

  • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Piotra Mendrocha z dniem 29 lutego 2020 roku z funkcji Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
  • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Tomasza Wigłasza z dniem 1 marca 2020 roku na Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego Diecezji Mazurskiej.
  • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Karola Długosza na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.
  • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Marcina Podżorskiego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku.
     
  • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z terminem zgłaszania od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.


Uchwała z dnia 17 stycznia 2020
 

  • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Katarzynę Kowalską.