Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z 24 września 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku, które odbyły się 5 września 2021 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach, które odbyły się 12 września 2021 roku.


Uchwały z 26 sierpnia 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje ks. Łukasza Zielińskiego z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2021 roku ks. Roberta Augustyna z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2021 roku ks. Marcina Ratkę-Matejko na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2021 roku ks. dr. Romana Prackiego na Ewangelickiego Duszpasterza Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym i ich Rodzin. Duszpasterz podlega bezpośrednio Biskupowi Kościoła.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, które odbyły się w dniu 19 czerwca 2021 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej oraz wybory Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie, które odbyły się w dniu 20 czerwca 2021 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW oraz § 48 ust. 3 Regulaminu Parafialnego Konsystorz, w drodze odstępstwa od zasady, zatwierdza kandydaturę ks. Dariusza Lercha na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydatury: ks. Łukasza Ostruszki oraz ks. Wojciecha Rudkowskiego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.
   

Uchwały z 12 lipca 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Krzysztofa Śledzińskiego z dniem 31 sierpnia 2021 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie dziękując mu za pełnioną tam służbę i powołuje ks. Krzysztofa Śledzińskiego z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Bartłomieja Poloka z dniem 31 sierpnia 2021 roku ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu dziękując mu za pełnioną tam służbę i powołuje ks. Bartłomieja Poloka z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Marcina Pysza z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Piotra Ucińskiego z dniem 31 sierpnia 2021 roku ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie dziękując mu za pełnioną tam służbę i powołuje ks. Piotra Ucińskiego z dniem 1 września 2021 roku na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz przenosi ks. Henryka Macha w stan spoczynku z dniem 4 września 2021 roku i dziękuje mu za pełnioną służbę.


Uchwały z 18 czerwca 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, w odpowiedzi na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje ks. Mateusza Łaciaka z dniem 1 lipca 2021 roku na stanowisko kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje bp. Adriana Korczago z dniem 30 czerwca 2021 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 30 czerwca 2021 roku ks. Michała Makulę z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2021 roku ks. Arkadiusza Raszkę na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 lipca 2021 roku ks. Sebastiana Olenckiego na Ewangelickiego Duszpasterza Straży Pożarnej z miejscem służby w Diecezji Katowickiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 do dnia 31 lipca 2021 roku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Mateusza Łaciaka na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Sebastiana Olenckiego na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach.


Uchwały z 20 maja 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje z dniem 1 czerwca 2021 roku dk. Pawła Gumperta Obst do służby na stanowisku diakona w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich: w Zduńskiej Woli oraz w Wieluniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Karola Długosza z dniem 30 czerwca 2021 roku ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku i dziękuje mu za pełnioną służbę.

 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Karola Długosza na stanowisko wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętego Krzysztofa we Wrocławiu na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, natomiast z dniem 1 sierpnia 2021 roku na stanowisko Proboszcza-Administratora tej parafii.

 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2021 roku.

 


 • Na podstawie  §  70  pkt.  3  ZPW  Konsystorz  odwołuje ks.  dr.  Grzegorza  Olka,  z  dniem  31  sierpnia  2021  roku,  ze  stanowiska  wikariusza  w  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach i dziękuje mu za pełnioną służbę. Jednocześnie Konsystorz kieruje ks. dr. Grzegorza Olka, z dniem 1 września 2021 roku, do służby na stanowisku pozaparafialnym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uchwała z 23 kwietnia 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz zatwierdza kandydatury (w kolejności alfabetycznej): ks. Roberta Augustyna, ks. Łukasza Gasia, ks. Bogdana Wawrzeczko i ks. Oskara Wilda na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.


Uchwały z 18 marca 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje ks. Waldemara Szajthauera z dniem 31 marca 2021 roku ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • W związku z brzmieniem § 52 ust. 1 Regulaminu Parafialnego Konsystorz stwierdza, że wczasie, gdy stanowisko Proboszcza jest wakujące, funkcje Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu pełni Proboszcz Pomocniczy ks. Dariusz Lerch.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW oraz § 4 ust. 5 Statutu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, działając na wniosek Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Konsystorz powołuje ks. Wisława Żydla z dniem 1 kwietnia 2021 roku na stanowisko zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje z dniem 31 marca 2021 roku ks. Wojciecha Płoszka z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje z dniem 1 kwietnia 2021 roku ks. Łukasza Stachelka na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku z terminem zgłaszania się kandydatów od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW, Konsystorz przenosi ks. Andrzeja Fobera, na jego prośbę, w stan spoczynku z dniem 31 lipca 2021 roku oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
   

Uchwały z 18 lutego 2021
 

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Grzegorza Frydę. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Grzegorz Frydę na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Sebastiana Madejskiego. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Sebastiana Madejskiego na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Mateusza Mendrocha. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Mateusza Mendrocha na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teologii Bartłomieja Poloka. Konsystorz powołuje z dniem ordynacji ks. Bartłomieja Poloka na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej z terminem zgłaszania kandydatów od dnia 1 do dnia 31 marca 2021 roku.
   

Uchwały z 21 stycznia 2021
 

 • Konsystorz dopuszcza ks. Zbigniewa Obracaja i ks. dra Grzegorza Olka do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW Konsystorz przenosi dk. Joannę Sikorę w stan spoczynku z dniem 1 lutego 2021 roku i dziękuje jej za pełnioną służbę.