Konsystorz - Wiadomości urzędowe


Uchwały z dnia 15 lutego 2018
 

  • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Bogusława Sebestę.
  • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Martę Zachraj.
  • Konsystorz dopuszcza ks. Adriana Lazara,  ks. Marcina Rayssa i  ks. Łukasza Zielińskiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
  • Konsystorz dopuszcza mgr teol. Wiktorię Matloch do egzaminu diakonackiego na zasadach I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”.


Uchwały z dnia 19 stycznia 2018
 

  • Na podstawie § 70 pkt. 6 ZPW, Konsystorz zatwierdza wybory Biskupa Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, które odbyły się w Mikołajkach w dniu 25 listopada 2017 r.
  • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz odwołuje z dniem 31 stycznia 2018 r. ks. Adriana Lazara ze stanowiska wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie oraz dziękuje mu za pełnioną służbę.
  • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz powołuje ks. Adriana Lazara z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko wikariusza Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu z terminem zgłaszania od 15. lutego 2018 r. do 15. marca 2018 r.