Bp Hintz wybrany na drugą kadencję

Synod diecezji pomorsko-wielkopolskiej wybrał bp Marcina Hintza na drugą kadencję posługi biskupa diecezjalnego. Część wyborczą prowadził bp Jerzy Samiec.

Bp Marcin Hintz był jedynym kandydatem. Uzyskał 31 głosów na 39 głosujących synodałów. Pierwsza kadencja (10 lat) zwierzchnika tej diecezji kończyła się 19 lutego 2021 roku. Ze względu na pandemię wybory zostały przesunięte. Synod wyborczy odbył się w Bydgoszczy 19 czerwca 2021 roku.

Biskup Marcin Hintz ma 53 lata. Pochodzi z Warszawy. Ukończył teologię ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1991 pracuje Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 1995–1998 pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie był ewangelickim kapelanem wojskowym i dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (1998–2001). W latach 2000-2011 był proboszczem parafii w Częstochowie. 

Od 28 listopada 2010 roku proboszcz parafii w Sopocie.

W 2001 obronił doktorat na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. a w 2008 uzyskał habilitację. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu.

W dniu 4 grudnia 2010 Synod diecezjalny wybrał ks. Marcina Hinzta na urząd Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Konsekracja i introdukcja odbyła się 19 lutego 2011 roku w kościele Zbawiciela w Sopocie. Konsekratorem był zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

Bp Marcin Hintz jest żonaty, ma córkę.


wstecz