Bp Samiec na uroczystościach w Gnieźnie

Na zaproszenie abp. Wojciecha Polaka, bp Jerzy Samiec wziął udział w uroczystościach zakończenia jublileuszu 600-lecia prymasostwa w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. 

Uroczystości miały miejsce w Gnieźnie w niedzielę, 29 kwietnia 2018 roku, a przewodniczył im legat papieski kardynał Vincent Nichols, Prymas Anglii i Walii.

Tytuł Prymasa Polski przysługuje urzędującym arcybiskupom metropolitom gnieźnieńskim Kościoła rzymskokatolickiego od 1417 roku, podkreślając ich honorowe pierwszeństwo w polskim episkopacie. Arcybiskup Wojciech Polak jest 59. z kolei prymasem Polski.
 


wstecz