Cieszyn miastem Reformacji

W Cieszynie, w ramach jubileuszu Reformacji, odbyła się wspólna sesja Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. W uroczystościach brał udział bp Jerzy Samiec. 

Podczas uroczystych obrad odczytana została rezolucja przyjęta przez te trzy samorządy w sprawie 500-lecia Reformacji, która brzmi następującą:

Sejmik Województwa Śląskiego na podstawie uchwały z dnia 21 września 2015 roku ogłosił w Województwie Śląskim Rok 2017 Rokiem Reformacji. Wiąże się to z wydarzeniem sprzed 500. lat, kiedy to augustiański mnich Marcin Luter opublikował 95 tez, co dało początek Reformacji. Ruch reformacyjny wkrótce dotarł także na Śląsk. Przez całe pięć wieków znajdował i znajduje obecnie wielu orędowników, co w efekcie daje przełożenie na ubogacające zróżnicowanie wyznaniowe naszego regionu. Ta różnorodność przyczyniła się do szczególnego rozwoju życia społecznego, gospodarczego, rozkwitu kultury i edukacji oraz działalności charytatywnej. Mimo napięć i nie zawsze łatwej koegzystencji, na naszej śląskiej ziemi udało się wypracować ekumeniczny modus vivendi, co zaowocowało rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym.

Rok Reformacji jest wyjątkową okazją, by zaznajomić mieszkańców naszego województwa z historią ruchu reformacyjnego na tych ziemiach i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików. Pamiętamy m.in.: ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego i komunistycznego – ks. Karola Kulisza i kompozytora Jana Sztwiertnię, ks. Richarda Wagnera, ponadto Jana Gawlasa, Stanisława Hadynę i wielu innych. Ich dorobek gospodarczy, artystyczny, naukowy, społeczno-narodowy godny jest przypomnienia i podkreślenia.

Jako Radni wyraziliśmy wolę, aby w Cieszynie – mieście Reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców naszego regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

 
Uroczystość, w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, swą obecnością zaszczycili duchowni i przedstawiciele Kościoła ewangelickiego na czele ze zwierzchnikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem, zwierzchnikiem Śląskiego Kościoła w Republice Czeskiej bp. Janem Wacławkiem, biskupem cieszyńskim Adrianem Korczago oraz biskupem katowickim Marianem Niemcem.

Obecni byli goście m.in.: Senatorowie RP Tadeusz Kopeć oraz Andrzej Kamiński, Marszałek Woj. Śląskiego Wojciech Saługa, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Życzenia na okoliczność jubileuszu złożyli m.in. Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Starosta Cieszyński Janusz Król, Marszałek W. Saługa oraz zaproszeni goście. 

Całość uświetnił występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Piotra Sikory oraz przedstawienie Zespołu Teatralnego z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w reżyserii Katarzyny Słupczyńskiej.

Cieszyn obok Wrocławia jest jednym z 68 europejskich Miast Reformacji.

 


wstecz

Filtruj wg daty