Dziękczynnie w Ozorkowie

W Ozorkowie świętowano 180. rocznicę poświęcenia, jednego z najciekawszych architektonicznie, kościoła ewangelickigo w Polsce.

W uroczystym nabożeństwie brali udział m.in. bp Jerzy Samiec oraz bp Karin Johanesson - zwierzchnik diecezji Uppsala Kościoła Szwecji, która wygłosiła kazanie. Wizyta bp Johanesson miała związek z podpisywanym następnego dnia porozumieniem o partnerstwie między Kościołem Szwecji a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowni diecezji warszawskiej wraz z bp. Janem Cieślarem oraz nowym proboszczem administratorem parafii w Ozorkowie - ks. Bogdanem Wawrzeczko.

Uroczyste nabożeństwo z okazji 180. rocznicy poświęcenia ewangelickiego kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa w Ozorkowie miało miejsce 1 października 2022 roku.

Obecny był także kurator diecezji warszawskiej - Karol Werner - potomek rodziny  fundatorów kościoła. Uroczystość uświetniły pieśni wykonane przez chór z parafii w Zgierzu.

Historia kościoła i parafii

Ozorków jest miastem, które swój rozwój zawdzięcza dwom ewangelickim rodom fabrykantów. W rok po uzyskaniu praw miejskich (1816) do Ozorkowa przybywa rodzina Macieja Schlössera, który buduje pierwszą fabrykę bawełny, a przybyły z Warszawy Christian Werner tworzy na terenie Ozorkowa dużą farbiarnię. W ten sposób Ozorków staje się potentatem przemysłowym, który rozszerzając działalność się na Zgierz i Łódź, utworzył największy w Polsce ośrodek przemysłu włókienniczego.

Dzięki głębokiej wierze i zaangażowaniu fabrykantów, w dniu 9 października 1842 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie neoklasycystycznego kościoła. Budowla jest zwieńczona figurami dwunastu apostołów od których otrzymała swoją nazwę. W dowód wdzięczności za łożone ogromne środki finansowe na jej budowę Parafia umieściła wewnątrz kościoła dwie pamiątkowe tablice dla obu fundatorskich rodzin.

W okresie powojennym kościół zostaje zamieniony na obóz. Parafia pozbawiona duszpasterza i możliwości jakiejkolwiek działalności i egzystencji praktycznie przestała istnieć. Plebania jak i inne budynki parafialne zostały zamieszkane przez obcych wyznaniowo lokatorów. Budynek kościoła po likwidacji obozu zostaje przejęty i użytkowany przez Kościół rzymskokatolicki.

Pierwsze nabożeństwa ewangelickie odbywały się pod gołym niebem na cmentarzu przy mauzoleum Schlössera. Podjęto starania o zwrot kościoła, które zakończyły się powodzeniem dopiero w 1953 roku. Do parafii powrócił kościół ogołocony z organów, ławek i dzwonów. Parafia liczyła wtedy kilkuset wiernych.    

Obecnie ozorkowscy ewangelicy należą do nielicznej lecz jednej z najprężniejszych parafii diecezji warszawskiej. Dzięki zaangażowaniu zborowników organizowane są akcje charytatywne, ewangelizacje, biblijne zajęcia dla dzieci, koncerty i konkursy otwarte również dla mieszkańców gminy.

Od roku 2022 duszpasterzem parafii jest ks. Bogdan Wawrzeczko.  

Jedyny w Polsce kościół Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa należy do najpiękniejszych ewangelickich świątyń w kraju. 


wstecz