Ekumenicznie na opolszczyźnie

Bp Jerzy Samiec wziął udział w konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 55 lat dekretu o ekumenizmie, która odbyła się w Kamieniu Śląskim na Śląsku Opolskim. Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Ekumenizm – formacja – integracja – dekret o ekumenizmie 55 lat od jego promulgacji.” Została ona zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego oraz Kościołów ewangelickich.

Gościem specjalnym konferencji był kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W konferencji wziął udział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i jednocześnie zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Jerzy Samiec oraz pozostali członkowie Konferencji Biskupów Ewangelickich.

Konferencja odbył się w dniach od 20 do 21 listopada 2019 roku.


wstecz