Ekumenicznie w Katowicach

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyło się główne nabożeństwo ekumeniczne na Śląsku z udziałem bp. Jerzego Samca, który wygłosił kazanie.

Uroczystość miała miejsce 24 stycznia 2021 roku i zgromadziła biskupów ewangelickich i katolickich oraz przedstawicieli  innych Kościołów. 

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – to hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W roku 2021 większość z nich odbyła się zdalnie. 
 


wstecz