Ekumenicznie w Lublinie

Podczas nabożeństwa w rzymskokatolickiej archikatedrze bp Jerzy Samiec i abp Abel wręczyli prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej.

Samorządowiec prowadzi otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami chrześcijańskimi oraz z Lubelskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej, wspierając administracyjnie i finansowo różne chrześcijańskie przedsięwzięcia. Dzięki temu wsparciu od kilku lat prowadzony jest w mieście program „Ekumeniczny Lublin”, w ramach którego odbywa się wiele wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym.

W nabożeństwie wzięli udział m.in. abp Stanisław Budzik - rzymskokatolicki metropolita lubelski, ks. Grzegorz Brudny z parafii ewangelickiej w Lublinie, ks. Andrzej Gontarek - proboszcz parafii Polskokatolickiej w Lublinie i przewodniczący Lubelskiego Oddziału PRE oraz ks. Sławomir Pawłowski - konsultor Rady ds. Ekumenizmu w Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Kazanie wygłosił abp Abel, prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. – Kiedy się modlimy, pamiętajmy o dziękczynieniu za wielki postęp, jaki dokonał się w minionych dekadach w drodze jedności pomiędzy chrześcijanami. Stało się tak, ponieważ to sam Jezus Chrystus był i nadal jest obecny wśród nas przez moc swojego Świętego Ducha – mówił prawosławny hierarcha.

Nabożeństwo miało miejsce 18 stycznia 2021 roku.


wstecz