Ekumeniczny przekład Biblii

W warszawskim Muzeum Etnograficznym, w uroczystej oprawie, odbyła się prezentacja pierwszego w Polsce, Ekumenicznego przekładu Pisma Świętego.

Po ponad dwudziestu latach prac, Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało całą Biblię Ekumeniczną w jednym tomie. Uroczysta prezentacja odbyła się 17 marca 2018r. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wziął w niej udział zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

Dzień wcześniej, w kościele reformowanym, odbyło się nabożeństwo dziękczynne z tej okazji. Uroczystości zgromadziły wielu duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny, wśród nich m.in. osoby uczestniczące w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii.

Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony był od 1995 r. przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, które powołało w celu jego realizacji Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Jako naczelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

W kolejnych latach sukcesywnie wydawane były poszczególne części tego przekładu: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów (2003) oraz pięć tomów z księgami starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dydaktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2015), Księgi Historyczne (2016) i Księgi Prorockie (2016). Dzieło przekładu wieńczy ukazująca się właśnie Biblia Ekumeniczna w jednym tomie. Jest to wydanie poprawione względem tomów wydawanych od 2001 r.

za: PRE


wstecz