Federacja Luterańska w Krakowie

W Krakowie obradował Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej.

Krakowskie obrady miały związek z przygotowaniami do planowanego na wrzesień przyszłego roku Zgromadzenia Ogólnego ŚFL i odbywały się w Pałacu Wielopolskich - obecnej siedzibie Urzędu Miasta Krakowa w dniach 15 i 16 listopada 2022. 

Komitetu Wykonawczy ŚFL to grupa kilkudziesięciu osób z Prezydentem ŚFL na czele. Tworzą ją również Wiceprezydenci reprezentujący poszczególne regiony, Przewodniczący Komisji Finansów, Przewodnicząca Wydziału Służby Światu, przedstawiciele wybranych Komisji działających w ramach ŚFL i osoby powołane do Komitetu przez Radę ŚFL. Ze strony polskiej obecny był m.in. bp Jerzy Samiec.

Dyskutowano m.in. na temat działań pomocowych ŚFL na rzecz Ukrainy (Fundacja LWF w Polsce), budżetu ŚFL na rok 2023 oraz Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie. Podpisano również stosowne umowy umożliwiające realizację organizacji Zgromadzenia w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Podczas pobytu w Krakowie odbyło się spotkanie abp Panti Filibus Musa - Prezydenta ŚFL, ks. Anne Burghardt - Sekretarz Generalnej ŚFL oraz bp Jerzego Samca z Jackiem Majchrowskim -  Prezydentem Miasta Krakowa. Zwiedzano również Centrum Kongresowe ICE, które będzie miejscem obrad Zgromadzenia Ogólnego.

Ważnym punktem pobytu członków Komitetu było spotkanie z przedstawicielami władz Kościoła: radcami Konsystorza, Rady Synodalnej i Konferencją Biskupów oraz przedstawicielami Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia, radnych krakowskiej Rady Parafialnej i pracownikami Krajowego Biura Zgromadzenia.   

Uczestnicy obrad odwiedzili także Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.


wstecz