Finał konkursu biblijnego

W Bielsku-Białej odbył się ogólnopolski finał konkursu biblijnego Sola Scriptura. Brało w nim udział 109 uczniów. Nagrody wręczał m.in. bp Jerzy Samiec.
  
Już po raz dwunasty młodzi ludzie z różnych części Polski spotkali się na bielskim Syjonie. W tym roku młodzież poznawała fragmenty z I. Księgi Mojżeszowej m.in. historie stworzenia świata, dzieje Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa oraz ich rodzin.Do finału zakwalifikowało się 109 uczestników z pięciu diecezji. Konkurs miał wymiar ekumeniczny, ponieważ brali w nim udział także przedstawiciele: Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Adwentystów, Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Nagrody za miejsca od piątego do pierwszego wręczali: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, biskup cieszyński Adrian Korczago, biskup katowicki Marian Niemiec oraz Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego.

Nagrody specjalne dla finalistów to dofinansowanie nauki w Szkole Biblijnej prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji, w ramach stypendium im. ks. Adama Podżorksiego.
  
Po raz szósty przyznano nagrodę dla Superfinalistów, czyli dla osób, które po raz szósty rywalizowały w finale konkursu „Sola Scriptura”. Specjalny dyplom oraz czytnik e-booków otrzymali: Karolina Gomola z Ustronia, Aneta Majer z Orzesza, Artur Markiel z Wodzisławia Śląskiego.

Po raz pierwszy przyznano nagrodę Biskupa Kościoła – wyróżnienie Megafinalisty.  Za dziewięciokrotny udział w konkursie nagrodę z rąk bp Jerzego Samca odebrały Anna Konieczny z Wisły i Weronika Krauze z Nidzicy.

W słowach skierowanych do młodzieży bp Jerzy Samiec zachęcał do odkrywania swojego własnego powołania: „Studiowanie Bożego Słowa jest istotne, dlatego że w nim znajdujemy wiele odpowiedzi na pytania, które rodzą się na każdym etapie naszego życia. Modlimy się i szukamy odpowiedzi”.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymywali statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali Biblię ekumeniczną z ilustracjami oraz koszulki z logo konkursu. W pierwszej grupie zwyciężył Piotr Gałwa z Opola, w drugiej Jadwiga Kasprzak z Lublina, a w grupie szkół ponadpodstawowych Patrycja Mach z Golasowic.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsce w 2 i 3 grupie otrzymały także specjalną nagrodę od diecezji katowickiej – wyjazd na wycieczkę śladami Marcina Lutra, która odbędzie się we wrześniu.

Uroczystość odbyła się 23 marca 2019 roku.

 


wstecz