Forum o kształceniu

Z inicjatywy zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca odbyło się w Warszawie forum dyskusyjne dotyczące systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w Kościele. W spotkaniu uczestniczyli duchowni, parafianie, przedstawicele rad parafialnych i diecezjalnych oraz studenci ChAT.

Forum podzielone było na trzy bloki. Pierwszy dotyczył systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji studentów, praktykantów i duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Drugi, kształcenia w zakresie kompetencji interpersonalnych, a trzeci obejmował zagadnienia związane z kształceniem świeckich członków gremiów kościelnych.

Po każdym z bloków była możliwość dyskusji, oceny istniejącej sytuacji, wymiany doświadczeń i zbierania konkretnych pomysłów. Spotkanie prowadziła mediator Manuela Pliżga-Jonarska, pokazując równocześnie w jaki sposób umiejętność moderacji może być pomocna w prowadzeniu spotkania i wypracowaniu konkretnych wniosków.

O systemie kształcenia w Kościele mówiły osoby związane z instytucjami tworzącymi proces edukacyjny czyli Chrześcijańską Akademią Teologiczną (prof. Jakub Slawik), Instytutem Pastoralnym (bp Adrian Korczago) i Towarzystwem Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (ks. dr Grzegorz Giemza).

Przedstawione zostały formy kształcenia, aktualne programy, ich możliwości i ograniczenia. Zaprezentowano również doświadczenia związane ze szkoleniami dotyczącymi mediacji i moderacji (dr Joanna Koleff-Pracka i dyrektor Ewa Śliwka) oraz systemem szkoleń dla świeckich w jednym z Kościołów partnerskich (Anna Wrzesińska). Istotnym głosem była prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród duchownych diecezji cieszyńskiej (dk. Ewa Below).

W prezentacjach oraz dyskusji podkreślono, że wszystkie rodzaje kształcenia i dokształcania, które są aktualnie wykorzystywane w Kościele mają swoje możliwości i ograniczenia. Uczestnicy wskazali, że na kolejnych etapach kształcenia ważne są m.in. obowiązkowe stypendia zagraniczne dla studentów i wyjazdy studyjne dla duchownych, realizowanie praktyk diakonijnych, obowiązkowe dokształcanie proboszczów, szkolenia dla członków rad parafialnych i komisji rewizyjnych, szkolenia dla nauczających w szkołach niedzielnych.

Forum wykazało, że aktualnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce proponuje różne formy kształcenia i dokształcania, z których mogą korzystać zarówno świeccy jak i duchowni. Konieczne jest rozwijanie tematu kształcenia, m.in. w zakresie poszerzania kompetencji katechetów, komunikacji i mediów oraz przygotowanie większej oferty szkoleń i form dokształcania.

Forum odbyło się 10 stycznia 2017 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie.


wstecz

Filtruj wg daty