Grudniowe posiedzenie Konsystorza

W trakcie ostatniego, w tym roku kalendarzowym, posiedzenia Konsystorza podjęto m.in. decyzję o ogłoszeniu wakansów w parafiach w Wiśle Jaworniku i w Zgierzu. 

W obu parafiach, w 2020 roku, obecni proboszczowie odchodzą na emeryturę: ks. Zdzisław Sztwiertnia w Wiśle Jaworniku, a ks. dr Marcin Undas w Zgierzu. W związku z tym Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko proboszcza w parafiach w Jaworniku i w Zgierzu z terminem zgłaszania kandydatów od 1 do 31 stycznia 2019 roku.

W Kościele ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego Zgromadzenia Wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Ponadto podjęto decyzję o odwołaniu z końcem roku ks. Krzysztofa Śledzińskiego z funkcji wikariusza Diecezji Mazurskiej i powołaniu go na proboszcza-administratora parafii w Mrągowie z dniem 1 stycznia 2020r. Dotychczasowy proboszcz parafii -  ks. Piotr Mendroch - przechodzi na emeryturę od stycznia przyszłego roku.

Z kolei, z końcem stycznia, Konsystorz odwołał dk. Martę Zachraj-Mikołajczyk z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i powołał ją do służby w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu od 1 lutego 2020r.

Jak co roku odbyło się również spotkanie przedstawicieli gremiów władz wykonawczych (konsystorzy) trzech Kościołów: Ewangelickiego, Metodystycznego i Reformowanego. W tym roku miało ono miejsce w siedzibie Kościoła metodystycznego przy placu Zbawiciela w Warszawie.

Na posiedzeniu poruszano tematy dotyczące ważnych wydarzeń i spraw, które podejmowane są obecnie przez poszczególne Kościoły, a także planowane w przyszłości.

Szczegóły: wiadomości urzędowe


wstecz