Inauguracje 500 lat Reformacji

Uroczystym nabożeństwem w Kościele Jezusowym w Cieszynie zainaugurowano ogólnopolskie obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Równocześnie w szwedzkim Lund, światowe obchody rocznicowe rozpoczęto wspólnie z papieżem Franciszkiem.

W Święto Reformacji, w wypełnionym po brzegi cieszyńskim Kościele Jezusowym, zgromadzili się wierni zarówno ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego jak i z Zaolzia w liczbie ponad czterech tysięcy.

Obecni byli duchowni Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz goście ekumeniczni reprezentujący Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki, a także ewangelickie Kościoły na czeskim Zaolziu.  

Ufna wiara, że zbawienie zostało nam darowane jest wyzwalającą mocą przeobrażającą człowieka. Okazało się, że radosna Ewangelia, wieść o usprawiedliwieniu ma w sobie taką wewnętrzną moc, że zmienia człowieka, który chce zmieniać świat – powiedział w kazaniu biskup katowicki Marian Niemiec.

Odkrycie czym jest Boże usprawiedliwienie zainspirowało ks. dr. Marcina Lutra do działania, dlatego z taką determinacją postulował reformę Kościoła. Nie dążył do podziałów, lecz pragnął przypomnieć ludziom, że sami nie są w stanie się zbawić - przypomniał kaznodzieja.

Wspominając Reformację, bp Niemiec zaznaczył, że wydarzenie sprzed 499 lat stało się początkiem „odnowy nauki, wiary i życia Kościoła w oparciu o Pismo Święte. Po 31 października 1517 roku, nie tylko Kościół powszechny, ale świat już nie był taki sam. Okazało się, że zreformowany człowiek, czyli człowiek wierzący, usprawiedliwiony z łaski, chciał w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem reformować świat”.

Reformacja może być powodem do radości, nie dlatego, że miały miejsce podziały i wojny, lecz dlatego, że była procesem który uruchomił odnowę w całym chrześcijaństwie, a podziały dzięki dialogowi udaje się przezwyciężyć - podkreślił bp Niemiec.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. Podziękował za zaproszenie i za to, że jako przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego może być w tym dniu z ewangelikami, by wspólnie spojrzeć na drogę przebytą przez ostatnie 500 lat.

Przekazano również słowa pozdrowień od Prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługa.  Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, jako jedyni w kraju, jednogłośnie, ogłosili rok 2017 Rokiem Reformacji na Śląsku.

Wśród gości obecni byli również reprezentanci życia społecznego: posłowie na Sejm RP, europarlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczelni wyższych.

Nabożeństwo miało wyjątkową oprawę muzyczną. Wystąpiły połączone orkiestry: Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej i Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły. Połączone chóry diecezji cieszyńskiej (blisko 400 osób), chór dziecięcy „Hosanna” parafii ewangelickiej w Cieszynie oraz Chór Młodzieżowy V Warsztatów Muzycznych.

Nabożeństwo było transmitowane bezpośrednio przez Radio Katowice i retransmitowane przez program II Telewizji Polskiej. Dostępna była także bezpośrednia transmisja internetowa.

W nabożeństwie w Cieszynie nie uczestniczył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, który w tym samym czasie reprezentował polskich ewangelików na uroczystej inauguracji światowych obchodów 500 lat Reformacji w szwedzkim Lund.

Nabożeństwo w luterańskiej katedrze w Lund poprowadzili wspólnie: papież Franciszek, bp Munib Younan - prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Martin Junge - sekretarz generalny ŚFL i abp Antje Jackelen - prymas Szwecji. 

Spotkanie było światową inauguracją jubileuszu 500 lat Reformacji i pierwszym takim luterańsko - rzymskokatolickim upamiętnieniem.

Nabożeństwo ekumeniczne w Lund koncentrowało się na słuchaniu Bożego Słowa, wspólnej modlitwie i śpiewie oraz składaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie. Akcentowano również wspólne dziękowanie, pokutę i wzajemne przebaczenie.

Modlitwa w Lund była też odpowiedzią na zarzuty o świętowanie rozłamu, które padały przy zapowiedziach tego wydarzenia. Słowa wypowiadane w Lund nie gloryfikowały podziałów między ludźmi. Był to moment zmierzenia się z przeszłością, przyznania się do win i okazja do tego, by prosić o wybaczenie.

Wyrazistym symbolem spotkania był krzyż, który wniesiono do katedry przy dźwiękach pieśni Laudate Dominum, a za nim podążali duchowni. Dwumetrowy krzyż wykonany specjalnie na tę okazję przez artystę z Salwadoru symbolizuje Trójjedynego Boga – Tego, który stwarza, uświęca i dokonuje pojednania. Nawiązuje również do słów z Ewangelii Jana, które wielokrotnie wybrzmiały w luterańskiej katedrze: „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie”. (J 15, 1-5).

Jak stwierdził ks. dr Martin Junge w swoim kazaniu, słowa Jezusa o krzewie winnym i latoroślach przez lata nie były traktowane jako zachęta do jedności, ale ukazywały sposób w jaki oba wyznania patrzyły na siebie – jak na latorośl, która nie wydaje owocu i którą trzeba usunąć. Wbrew tym przekonaniom, wiele kobiet i mężczyzn w modlitwie i działaniu poszukiwało możliwości przezwyciężenia doktrynalnych i teologicznych różnic. Pozwoliło im to dostrzec siebie nawzajem, jako latorośle zjednoczone w Chrystusie i odkryć ponownie, że nawet w czasach gdy nie było dialogu między Kościołami Chrystus nadal przemawiał do ludzi:

    „Jezus nigdy nas nie zapomniał, nawet jeśli wydawało się, że to my zapomnieliśmy o Nim, zatracając się w przemocy i nienawiści. Zatem widząc Jezusa wśród nas, zaczęliśmy również dostrzegać siebie na nowo." – powiedział ks. Junge.

Kończąc swoje rozważanie ks. Junge podkreślił, że luteranie i katolicy stają przed nowym wyzwaniem: trzymając w rękach kamienie nie powinni rzucać ich na siebie, ani używać ich do wznoszenia murów, które miałyby ich oddzielać. Powinni raczej zacząć budować z nich mosty, by mogli się do siebie zbliżyć i domy, w których mogliby się razem spotykać i zasiadać przy stołach, by dzielić się ze sobą chlebem i winem, by przeżywać prawdziwą obecność Chrystusa.

Papież Franciszek w swojej homilii uznał, że Reformacja przyczyniła się do przyznania bardziej centralnego miejsca Pismu Świętemu w życiu Kościoła. Podkreślił, że Boże Słowo powinno być nadal źródłem inspiracji w dialogu ekumenicznym. Papież odniósł się również do duchowego doświadczenia Marcina Lutra:

„Luter odkrył miłosiernego Boga w Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie wcielonym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Poprzez wyrażenie „tylko z łaski Boga”, przypomina nam, że Bóg zawsze przejmuje inicjatywę i uprzedza wszelką ludzką odpowiedź, w tej samej chwili, w której stara się wzbudzić taką odpowiedź. Nauka o usprawiedliwieniu wyraża więc istotę ludzkiego życia przed Bogiem” - powiedział biskup Rzymu.

W czasie nabożeństwa ważnym momentem był akt wyznania grzechów, wzajemnego przeroszenia się i przebaczania.

Dalsze uroczystości ekumeniczne odbyły się w Malmo Arena gdzie koncentrowano się na problemie ubóstwa na świecie. Osoby z Indii, Afryki i Ameryki Południowej opisywały biedę i walkę Kościoła o ubogich. Były modlitwy o te regiony, przemawiali biskupi z Syrii i przedstawiciele Caritas. 


 


wstecz