Jubileusz 170 lat kościoła w Oleśnie

Olescy ewangelicy świętowali jubileusz 170 lat wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła Krzyża Chrystusowego.

W uroczystościach brał udział bp Jerzy Samiec oraz nieliczni, ze względu na obostrzenia epidemiczne, parafianie. Nagranie z nabożeństwa zostało udostępnione w Internecie. Link: TUTAJ   

Kościół w Oleśnie na Opolszczyźnie jest jednym z pięciu kościołów należących do parafii w Lasowicach Wielkich. Pozostałe znajdują się w Lasowicach Wielkich, w Lasowicach Małych, w Fosowskim i w Zawadzkim.  We wszystkich odbywają się nabożeństwa, a duszpasterzem parafii jest od 23 lat ks. Ryszard Pieron.

Zdjęcia: galeria fotografii

Historia ewangelików w Oleśnie

Od 1787 r. olescy ewangelicy należeli do parafii w sąsiednich Biskupicach. W roku 1828  społeczność ewangelicka Olesna wystosowała list do króla Prus - Fryderyka Wilhelma III, prosząc w nim o finansową pomoc przy budowie własnego kościoła. Król, w liście przesłanym do zboru oleskiego, zobowiązał się do przekazania 300 talarów w przypadku erygowania samodzielnej parafii ewangelickiej w tym mieście. Zamierzenie budowy kościoła odłożono więc na czas późniejszy.

W 1845 r. do Olesna przybył ks. Leopold Polko. Powołał komitet budowy kościoła i zarządził zbiórkę pieniędzy na ten cel. Burmistrz miasta zobowiązał się do udzielenia pomocy przy realizacji tego przedsięwzięcia. Zgodnie z jego obietnicą miasto podarowało na ten cel plac wielkości ok. 1,75 ha, którego część przeznaczona była na budowę plebani.

Dzięki talentowi ks. Leopolda Polko oraz ofiarności ewangelików zamieszkałych w różnych miasta Prus, 5 maja 1851 r.  wmurowano kamień węgielny ewangelickiego kościoła w Oleśnie. Uroczyste poświęcenie i otwarcie kościoła miało miejsce w 11 maja 1853 r.

Kościół otrzymał nazwę Krzyża Chrystusowego. W ołtarzu znajduje się kopia obrazu Adolfa Gottloba Zimmermanna z 1836 roku  "Chrystus w drodze do Emaus".

Od 1945 roku ewangelikami z Olesna opiekują się duszpasterze parafii w Lasowicach Wielkich.


wstecz