Jubileusz ordynacji dk. Haliny Radacz

W Żyrardowie dziękowano za 30 lat służby Bogu i Kościołowi diakon Haliny Radacz. Uroczyste nabożeństwo w dawnym kościele ewangelickim zgromadziło duchownych, gości oraz obecnych i dawnych parafian Jubilatki m.in. z Olsztynka i Działdowa. 

Dzięki dobrej współpracy ekumenicznej uroczyste nabożeństwo odbyło się w dawnym kościele ewangelickim w Żyrardowie (obecnie rzymskokatolickim), który sąsiaduje z siedzibą parafii. Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni zarówno miejscowi wierni jak i parafianie z Rawy Mazowieckiej. Przybyli także goście z Mazur, gdzie dk. Halina Radacz pełniła służbę duszpasterską przez 13 lat.

Słowem Bożym służył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, który w kazaniu przypomniał drogę służby diakon Haliny. Podkreślał, że uczeń Chrystusa nie ma koncentrować się na swoich zasługach, ale na tym, że wypełnia swoje powołanie. Powołanie, które ma mieć przełożenie na codzienność.

Słowa życzeń dla Jubilatki wypowiedział biskup warszawski Jan Cieślar. Obecni byli m.in. ks. Wojciech Płoszek z Ostródy oraz ks. Michał Jabłoński z parafii reformowanej z Warszawy.

W nabożeństwie brali udział przedstawiciele władz samorządowych oraz firm i instytucji kulturalnych współpracujących z parafią. 

O oprawę muzyczną zadbali Magdalena Hudzieczek - Cieślar oraz duet instrumentalny. Po nabożeństwie odbył się koncert kameralny orkiestry Sinfonietta de Girarda.

Uroczystość miała miejsce w sobotę, 18 lutego 2017 roku.

Dk. Halina Radacz z domu Płoszek urodziła się w 12 sierpnia 1958 roku w Gdańsku. W czasie studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbywała praktyki w Kancelarii Biskupa Kościoła i w biurze Konsystorza. W 1983 roku pełniła obowiązki kierownika Domu Wczasowego Betania w Wapiennicy koło Bielska-Białej. W latach 1984 - 85 pracowała jako katechetka w rodzinnej parafii w Sopocie. W latach 1985 -1989 służyła parafianom mazurskim w Działdowie.

Pierwszy egzamin kościelny "pro venia concionandi" zdała w 1986 roku, a 25 stycznia 1987 w kościele Jezusa Żyjącego w Lidzbarku Welskim na Mazurach została ordynowana do służby.

W czasie służby w Diecezji Mazurskiej pełniła obowiązki katechetki diecezjalnej. W latach 1989 - 1998 była duszpasterzem zborowników w Olsztynku.  Od września 1998 r. do chwili obecnej prowadzi służbę duszpasterską w parafii w Żyrardowie, a od  2014 roku służy parafianom z Rawy Mazowieckiej. Od 1998 roku jest redaktorem Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej.

Dk. Halina Radacz jest zamężna. Jest jedynym w Polsce diakonem – kobietą, która praktycznie samodzielnie prowadzi dwie parafie.

Zdjęcia: galeria fotografii
 


wstecz