Jubileusz w Jaworniku

W niedzielę Rogate świętowano 35. rocznicę poświęcenia kaplicy i ośrodka parafialnego w Wiśle Jaworniku. Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec.

Dziękczynnemu nabożeństwu towarzyszył śpiew chóru parafialnego, dziecięcego oraz zespołu młodzieżowego. Szczególnym gościem jubileuszu był ks. Vladimir Lovas z Aradaca w Serbii z parafii, gdzie zborownicy są potomkami dawnych emigrantów z terenu Wisły.  

Uroczystości odbyły się 6 maja 2018 roku, a zakończył je wspólny piknik parafialny.

Od początku powstania samodzielnej parafii w Jaworniku czyli od 24 lat jej duszpasterzem jest ks. Zdzisław Sztwiertnia. 

Historia
Ewangelicy z Wisły Jawornika należeli do parafii w Wiśle Centrum. Od lat 60-tych w prywatnym domu działał punkt katechetyczny, oficjalnie zarejestrowany przez ówczesne władze.

W 1979 roku rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę Domu Katechetycznego. W tym samym roku uzyskano zgodę Wojewody Bielskiego. W 1980 roku zakupiono parcelę i rozpoczęto prace. W niedzielę, 1 maja 1983 roku odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Katechetycznego, który miał odtąd służyć całej jednocie Kościoła.

Odtąd ośrodek służył wiernym z Jawornika oraz różnym grupom, które organizowały wypoczynek w malowniczym zakątku Wisły. Ponadto ośrodek stał się miejscem konferencyjm. Najczęściej korzysta z niego młodzież, uczestnicząc w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku.

Decyzją Konsystorza, 1 grudnia 1994 r. powstała w Wiśle Jaworniku samodzielna parafia.


wstecz