Komunikat Kancelarii Biskupa

Kancelaria Biskupa Kościoła informuje o przesunięciu terminów.

Z powodu ogłoszonego stanu epidemicznego, zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec postanowił przesunąć termin ordynacji diakonackiej Katarzyny Kowalskiej. Uroczystość zaplanowana była na sobotę, 28 marca, w kościele Zofii w Pokoju.

Równocześnie przesunięty zostaje termin wyborów Naczelnego Kapelana Wojskowego. Wybory miały odbyć się 19 marca w Warszawie.

Nowe terminy obu wydarzeń zostaną podane w osobnym komunikacie.

Radcy Konsystorza pracują w trybie zdalnym. Podejmowane uchwały będą przesyłane do wnioskodawców tak, jak dotychczas.

Informujemy, że biuro Konsystorza i kancelaria Biskupa pracują normalnie.

Zachęcamy do korzystania z kontaktu przy pomocy telefonów komórkowych i e-maili. Dokumenty przesyłane pocztą tradycyjną są przyjmowane na bieżąco. 


wstecz