Konferencja w Ligotce Kameralnej

Diecezja cieszyńska i Śląski Kościół Ewangelicki były organizatorami konferencji o ks. Karolu Kuliszu. W obradach wziął udział bp Jerzy Samiec.

Międzynarodowa konferencja pt. „Duszpastersko-diakonijne ślady działalności ks. seniora Karola Kulisza po obu stronach Olzy”odbyła się 5 września 2018 r. w Ligotce Kameralnej (Republika Czeska).

Obecni byli zwierzchnicy Kościołów z Polski i Czech: bp Jerzy Samiec, bp Tomasz Tyrlik i bp Władysław Volny oraz biskup cieszyński Adrian Korczago.

W konferencji brali udział duchowni z diecezji cieszyńskiej oraz z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. Uczestnicy wysłuchali referatów: dr Łukasz Barański omówił Teologiczne aspekty Porządku kościelnego Wacława Adama z 1568 roku, emerytowany dyrektor Diakonii Śląskiej Czesław Santarius zaprezentował Recepcję działalności ks. sen. Karola Kulisza w Czechosłowacji, a ks. Emil Gajdacz, emerytowany dyrektor Domu Opieki w Dzięgielowie przedstawił temat "Recepcja działalności ks. sen. Karola Kulisza w Polsce."

Następie zebrani odwiedzili Dom Opieki „Sarepta” oraz poznali lepiej historię i współczesność ewangelików w Ligotce Kameralnej.

Konferencja została zorganizowana w ramach programu Ewangelicy Niepodległej. Ks. Karol Kulisz był działaczem społecznym i narodowym na Śląsku Cieszyńskim. W 1918 podpisał wraz z innymi duchownymi ewangelickimi memoriał o przyłączenie tej części Śląska do Polski, który to memoriał został przedłożony przez bp. Juliusza Bursche na Konferencji Pokojowej w Paryżu w marcu 1919 r.

Ks. Karol Kulisz (1873-1940) - duchowny Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, działacz społeczny i narodowy. Założyciel Zakładów Opiekuńczo-Wychowawczych „Ebenezer” w Dzięgielowie i diakonatu żeński dla opieki nad dziećmi i starcami w Dzięgielowie i Ligotce. Proboszcz parafii w Cieszynie. W latach 1921-1936 zwierzchnik diecezji cieszyńskiej. Utalentowany kaznodzieja. Aresztowany we wrześniu 1939 r. przez gestapo za działalność narodową, zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 maja 1940 r. 


wstecz