Kongres teologiczny w Lubece

Bp Jerzy Samiec wraz z delegacją Kościoła, wziął udział w kongresie teologicznym krajów nadbałtyckich, który odbył się w Lubece.

Tematyka konferencji koncentrowała się na hermeneutyce tekstów biblijnych w dwóch kontekstach: 60. rocznicy wprowadzenia w urząd pierwszej duchownej w parafii ewangelickiej w Lubece oraz decyzji Synodu Kościoła Luterańskiego na Łotwie o cofnięciu ordynacji kobiet.

W Kongresie wzięła udział delegacja Kościoła w osobach: bp Jerzy Samiec, prof. Jarosław Płuciennik, dr Jerzy Sojka, dk. Halina Radacz, ks. Dawid Banach oraz Anna Wrzesińska.

Jeden z referatów pt. "Dopuścić do głosu polskie teolożki. Podejście kulturoznawcze", autorstwa dr Małgorzaty Grzywacz odczytała pod nieobecność autorki Daria Grzywacz.

Organizatorem konferencji, która odbyła się w dniach 14 i 15 maja 2018r. był Ewangelicki Kościół Północy.

Kościół Północy (Nordkirche) jest najmłodszym Kościołem Ewangelickim w Niemczech. Powstał w 2012 roku z połączenia ewangelickich kościołów: Północnego Połabia (Nordelbien), Szleswiku-Holsztyna (Schleswig-Holstein), Meklenburgii (Mecklenburg) oraz Pomorza. Liczy ok. 2 miliony wiernych oraz 1700 duchownych.

Partnerstwo z Kościołem Północy utrzymują dwie Diecezje Kościoła: Wrocławska i Pomorsko-Wielkopolska.


wstecz