Konsekracja biskupa Uppsali

W Szwecji odbyła się kosekracja nowego zwierzchnika diecezji Uppsala biskup Karin Johannesson. Jednym ze współkonsekratorów był bp Jerzy Samiec.
 W obecności Królowej Szwecji Sylwii, arcybiskup Uppsali Antje Jackelen konsekrowała wraz z biskupami Kościołów partnerskich nową biskup Uppsali.

Uroczystość miała miejsce w katedrze w Uppsali w niedzielę 3 marca 2019 roku.
 Bp Karin Johannesson zastąpiła bp. Ragnara Perseniusa, który przeszedł na emeryturę po 19 latach służby zwierzchnika diecezji.       

Kościół ewangelicki w Polsce i Diecezja Uppsala Kościoła w ubiegłym roku podpisały kolejną umowę o współpracy Kościołów. Dotyczy ona przede wszystkim wymiany doświadczeń teologicznych i duszpasterskich, współpracy w ramach diakonii (działalności charytatywnej), wymiany grup młodzieży i studenckich.

Polsko-Szwedzka współpraca kościelna rozpoczęła się w 1992 i polega na międzynarodowych spotkaniach chórów, grup młodzieżowych i parafialnych. Ponadto podejmowany jest dialog teologiczny dotyczący tożsamości luterańskiej we współczesnym świecie i zagadnień etycznych. Na płaszczyźnie parafialnej we współpracę zaangażowanych jest po siedem parafii z każdej ze stron.


wstecz