Konsekracja bp. Marcina Makuli

Konsekracja i wprowadzenie ks. Marcina Makuli na urząd ewangelickiego biskupa wojskowego odbyła się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Uroczystość odbyła się 30 stycznia 2021 roku z poszanowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii. Wierni zostali zaproszeni do śledzenia transmisji online.

W uroczystości wziął udział zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec wraz z biskupami diecezjalnymi. Obecny był także biskup polowy Józef Guzdek i bp Marek Izdebski z Kościoła reformowanego, a prawosławne duszpasterstwo wojskowe reprezentował ks. płk Aleksy Andrejuk. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował inspektor rodzajów wojsk gen. dyw. Sławomir Owczarek.

Konsekracji, przez modlitwę i nałożenie rąk, dokonał bp Jerzy Samiec w asyście bp. Mariana Niemca i bp Pawła Hause.

Bp Marcin Makula ma 45 lat, pochodzi z Żor. Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego w 1999 roku. Od 2005 r. jest proboszczem parafii w Golasowicach na Górnym Śląsku. Pracował jako wikariusz w parafiach w Szczecinie i Bydgoszczy, później także jako proboszcz administrator w Słupsku. W latach 1999-2005 był kapelanem Wojska Polskiego. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, od 2019 r. jako prezes BPGA. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Na funkcję Naczelnego Kapelana Wojskowego został wybrany na wspólnym zgromadzeniu radców Konsystorza i Rady Synodalnej Kościoła.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zostało powołane po 45-letniej w roku 1995. Obejmuje swą działalnością także ewangelików reformowanych, metodystów, baptystów i adwentystów związanych z Wojskiem Polskim. Od 2008 roku służą w ramach jego struktur kapelani Straży Granicznej. 

Duszpasterstwo zapewnia opiekę duszpasterską żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska oraz ich rodzinom. Formami działalności są nabożeństwa wojskowe, odwiedziny duszpasterskie, dni skupienia dla żołnierzy, seminaria i konferencje dla kadry, udział w uroczystościach wojskowych i państwowych.

Obecnie w duszpasterstwie służy dwunastu duchownych.


wstecz