Konsultacje ŚFL w Szwecji

W szwedzkim Höör odbyły się europejskie przygotowania do 12. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które będzie miało miejsce w maju w Namibii. Delegacji Kościoła z Polski przewodniczył bp Jerzy Samiec.

W ramach spotkania odbyły się konsultacje delegatów i doradców z Kościołów członkowskich trzech europejskich regionów ŚFL. Miały one miejsce w dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2017 roku w Höör (Szwecja).

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali jako delegaci bp Jerzy Samiec oraz koordynator ds. kontaktów zagranicznych Anna Wrzesińska. Ze strony ŚFL obecna była koordynator biura „Kobiety w Kościele i społeczeństwie” (WICAS) Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz Sekretarz na Europę ks. dr Ireneusz Lukas.

Podczas spotkania przedstawiono dokumenty przygotowane przez Federację w związku ze zgromadzeniem w Namibii, dotyczące między innymi diakonii, Kościoła w przestrzeni publicznej i rozumienia wspólnoty. W grupach dyskusyjnych skupiono się na temacie 12. zgromadzenia „Wyzwoleni przez Bożą łaskę".

Rozmawiano na temat publikacji: Zbawienie – nie na sprzedaż, Ludzie – nie na sprzedaż, Stworzenie – nie na sprzedaż. W rozmowach zwrócono uwagę, że Chrystus odkupił cały świat. Ziemia, na której żyje człowiek należy do Boga, a ludzie są odpowiedzialni za stworzenie. Podkreślono, że zbawienie nie jest towarem na sprzedaż, nie można go uzyskać dzięki własnym zasługom, bo otrzymaliśmy je za darmo, z łaski.

Swoje prezentacje podczas spotkania w Szwecji miała młodzież (Young Reformers), biuro WICAS oraz zespół ds. Diakonii.

Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge w swoim przesłaniu do zebranych przypomniał, że gdy powstawała Federacja Kościoły luterańskie chciały być czymś więcej niż tylko organizacjami kościelnymi w różnych krajach. Ich przedstawicielom zależało, by wspólnie świadczyć o Bożej miłości, a pierwszym powołaniem ŚFL była służba dla bliźnich.

W kontekście współczesnej sytuacji w Europie dyskutowano także o roli Kościołów. Zauważono, że aktualnie nastąpiła kumulacja różnych sytuacji kryzysowych w Unii Europejskiej: Brexit, napływ uchodźców, deficyt demokracji, populizm, kryzys finansowy, brak wspólnej polityki w sytuacji wojny itp. Mimo to wspólna Europa jest nadal najlepszym rozwiązaniem, gdyż gwarantuje pokój i stabilność, promuje wspólne wartości, kładzie akcent na wolność i demokrację, propaguje prawa człowieka.

Rolą Kościołów we współczesnej Europie jest przezwyciężanie nacjonalizmu i pokonywanie barier, które istnieją między ludźmi. Kościoły mogą odgrywać pozytywną rolę w promowaniu sprawiedliwości i budowanie mostów między różnymi grupami religijnymi i etnicznymi.

O zadaniach Kościołów podczas uroczystego nabożeństwa w kościele w Höör w swoim kazaniu mówiła abp Antje Jackelén, Prymas Szwecji. Podkreśliła, że jako współcześni uczniowie Chrystusa stajemy przed Bogiem i chcemy rozpoznać potrzeby ludzi wokół nas. Wyzwoleni przez łaskę Bożą, w jedności z Chrystusem wspólnie działamy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie.

Oznacza to, że także możemy zostać zranieni, szczególnie teraz, gdy wpływ na rzeczywistość europejskich Kościołów mają cztery P: polaryzacja, populizm, protekcjonizm i post-prawda (słowo roku 2016 wg Słownika Oksfordzkiego. Post-prawda oznacza okoliczności, w których obiektywne fakty są mniej wpływowe w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołanie do emocji i osobistych przekonań).

Kościoły powinny odpowiedzieć na cztery P głosząc Ewangelię o Jezusie Chrystusie, zbliżając ludzi do siebie, patrząc im w oczy, spotykając się z obcym i innym pomimo istniejących granic, wysłuchując swoich opowieści i rozmawiając ze sobą nawet na bardzo niewygodne tematy. Kościoły nie powinny podsycać leku, ale być pozytywną siłą i wychodzić naprzeciw obawom, z którymi zmagają się dzisiaj ludzie.

Podczas spotkania był obecny bp Burgert Brand z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Namibii. Wraz z żoną Ute Brand przedstawili sytuację w Namibii oraz w mieście Windhuk oraz zaprosili delegatów na 12. Zgromadzenie Ogólne.
 


wstecz

Filtruj wg daty