Ks. Adrian Lazar wybrany w Szczytnie

Parafianie ze Szczytna jednogłośnie wybrali na swojego proboszcza ks. Adriana Lazara.

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbyło się 20 czerwca br. Ks. Adrian Lazar był jedynym kandydatem. Wcześniej służył w Szczytnie jako wikariusz, a potem Proboszcz Administrator. Uroczyste wprowadzenie w urząd nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz. W Kościele ewangelickim w Polsce parafianie wybierają proboszczów na 10-letnie kadencje.

Ks. Adrian Lazar ma 35 lat. Pochodzi z Warszawy. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz filozofię na UKSW w Warszawie. Po ordynacji na duchownego w 2014 roku był duszpasterzem w parafiach w Olsztynie i Olsztynku, a następnie w Kętrzynie. Jest żonaty i ma syna.


wstecz