Ks. Alfred Borski proboszczem w Skoczowie

Ks. Alfred Borski został wybrany proboszczem parafii w Skoczowie. W czasie wyborczego Zgromadzenia Parafialnego uzyskał 322 głosy parafian.

Drugi z kandydatów, ks. Bogdan Wawrzeczko, uzyskał 274 głosy. W wyborach głos oddało 603 uprawnionych parafian. Wybory w skoczowskiej parafii odbyły się 23 września 2018 roku. Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz.

Ks. Alfred Borski był dotychczas proboszczem - administratorem parafii w Szczytnie. Zastąpi on zmarłego w minionym miesiącu śp. ks. Adama Podżorskiego.

Ks. Alfred Borski ma 55 lat. Pochodzi z parafii w Pszczynie. Absolwent Technikum Samochodowego. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany na duchownego w 1992 roku. W latach 1992-2002 wikariusz parafii w Cieszynie. W latach 2002-2003 administrator parafii we Włocławku. 

W 2003 zrezygnował ze służby duchownego i wyjechał do Niemiec. Po powrocie do Polski przywrócony do służby w Kościele w 2013 roku i skierowany do parafii w Szczytnie jako wikariusz, a od 2014 roku jako jej administrator.

W latach 2000 - 2002 Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży Ewangelickiej. Inicjator powstania miesięcznika Gazeta Ewangelicka i jego redaktor naczelny (1997-2002).

Był żonaty z Lucyną z domu Hoffmann, która zmarła w 2008 roku. W małżeństwie tym urodziło się troje dzieci: Daniel, Estera i Klaudia.       

Obecnie ks. Alfred Borski jest żonaty z Agnieszką, z domu Wala i ma syna Adama.


wstecz