Ks. Marcin Brzóska proboszczem w Cieszynie

Ks. Marcin Brzóska został wybrany proboszczem parafii w Cieszynie. W czasie wyborczego Zgromadzenia Parafialnego uzyskał 485 głosów parafian.

Drugi z kandydatów, ks. Sławomir Sikora z parafii w Szczecinie, uzyskał  457 głosów na ważnych 945 głosów. Wybory w największej parafii ewangelickiej w Polsce odbyły się 21 października 2018 roku.

Ks. Marcin Brzóska był dotychczas proboszczem parafii w Świętochłowicach. Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz.

Nowy proboszcz zastąpi przechodzącego na emeryturę ks. Janusza Sikorę, co nastąpi na początku marca 2019 roku.

Ks. Marcin Brzóska ma 42 lata. Pochodzi z parafii w Mikołowie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany na duchownego w 2001 roku.

W latach 2001-2002 wikariusz parafii w Wiśle, a w latach 2002-2007 wikariusz Biskupa Kościoła w Warszawie. Od 2007 roku proboszcz Parafii w Świętochłowicach i proboszcz-administrator parafii w Rudzie Śląskiej-Wirku.

Delegat do Synodu Kościoła XIII kadencji. Od 2018 roku członek Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Dyrektor Diakonii Diecezji Katowickiej, Członek Rady Programowej Wydawnictwa Augustana, Członek Międzykościelnej Komisji Agendarnej.

Ks. Marcin Brzóska jest żonaty z Magdaleną, z domu Brańczyk. Mają córki: Elizę i Milenę.


wstecz