Ks. Orawski proboszczem we Wrocławiu

W niedzielę Trójcy Świętej odbyła się uroczystość wprowadzenia ks. Marcina Orawskiego w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Uroczystości przewodniczył bp Waldemar Pytel, a asystentami ceremonii byli: bp Ryszard Bogusz, dotychczasowy proboszcz oraz ewangelicki biskup wojskowy płk Mirosław Wola. Wśród gości, oprócz duchownych Kościoła ewangelickiego i parafian, byli przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-metodystycznego, baptystycznego, a także reprezentant gminy żydowskiej.

Nowy proboszcz został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne w lutym 2017 roku, a w marcu decyzja parafian została  zatwierdzona przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. Orawski przejmuje administrowanie parafią od bpa Ryszarda Bogusza, który z dniem 1 lipca br. przechodzi na emeryturę.

Uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza odbyły się 11 czerwca 2017 roku.

Ks. Marcin Orawski ma 47 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariusza w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.

Oprócz służby w parafii, aktywnie uczestniczy w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizuje liczne spotkania ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.

Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej powierzyła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii.

W marcu 2017 roku Synod Diecezji Wrocławskiej wybrał go radcą diecezjalnym.

Ks. Marcin Orawski jest żonaty, ma dwie córki.


wstecz

Filtruj wg daty