Lipcowe obrady Konsystorza

W lipcu odbyło się dodatkowe posiedzenie Konsystorza, na którym podjęto mn.in. uchwały o przeniesieniu duchownych do innych parafii.

I tak, ks. Piotr Uciński - wikariusz parafii w Skoczowie został powołany do służby w parafii w Katowicach Szopienicach.

Do Skoczowa został skierowany ks. Krzysztof Śledziński z parafii w Mrągowie a służbę wikariusza w Mrągowie rozpocznie ks. Bartłomiej Polok z Pisza. Administratorem parafii w Mrągowie zostanie ks. Marcin Pysz z Pisza.

Ponadto z dniem 31 lipca br. w stan spoczynku odchodzi ks. Andrzej Fober z parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu, a z dniem 4 września - ks. Henryk Mach z parafii w Białej.

Posiedzenie Konsystorza odbyło się 12 lipca 2021 w trybie zdalnym.  

Szczegóły uchwał dostępne są w zakładce Konsystorz/Wiadomości Urzędowe.


wstecz