Marcowe posiedzenie Konsystorza

Konsystorz w marcu obradował online. Podjęto m.in. uchwały o ogłoszeniu wakansów w parafiach w Kluczborku i Świętochłowicach.

Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko proboszcza w parafiach w Kluczborku i w Świętochłowicach. W Kościele ewangelickim proboszcza wybierają parafianie spośród kandydatów zatwierdzonych przez Konsystorz.

Ponadto, na wniosek diecezji mazurskiej, Konsystorz odwołał z funkcji duszpasterza młodzieży tej diecezji ks. Wojciecha Płoszka z Ostródy i powołał do tej służby ks. Łukasza Stachelka z Olsztyna.

Radcy podjęli także uchwałę o odwołaniu z funkcji administratora parafii w Ustroniu ks. Waldemara Szajthauera.  

Szczegóły uchwał są opublikowane w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz