Medal dla ks. Romana Prackiego z Krakowa

Ksiądz Roman Pracki - proboszcz krakowskiej parafii ewangelickiej - znalazł się w gronie krakowian, uhonorowanych wyróżnieniem im. Andrzeja Grzymały - profesora medycyny, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pierwszego proboszcza kościoła uniwersyteckiego św. Mikołaja w Krakowie.

Pamiątkowy medal "Andreae Grzymała -  Univesitatis Cracoviensis Medicine Doctor" wręczony został podczas uroczystego nabożeństwa celebrowanego przez J. E. Metropolitę Krakowskiego, Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w kościele parafialnym św. Mikołaja w Krakowie w dniu Jana Chrzciciela tj. w trzecią niedzielę adwentową 11 grudnia 2011 roku.

Laudację wygłosił Ks. Dr Tadeusz Nosek - proboszcz parafii św. Mikołaja i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. W adresie dołączonym do medalu czytamy "... przyznajemy ks. Romanowi Prackiemu, współtwórcy Krakowskich Dni Daru Człowieka dla Człowieka, medal im. Andrzeja Grzymały, Profesora i Rektora Almae Matris Jagellonicae... Niech dalsza wytrwała posługa duszpasterska Czcigodnego Księdza ... "służy zwycięstwu tego, co jest godne człowieka jako istoty rozumnej i wolnej".

W uroczystości wzięli udział proboszczowie miejscowego dekanatu, przedstawiciele Towarzystwa Jezusowego, poczty sztandarowe pracowników służby zdrowia i krakowskich cechów oraz delegacja Bractwa Kurkowego.

Parafia ewangelicka w Krakowie istnieje nieprzerwanie od 1557 roku, Ks. Roman Pracki jest jej proboszczem od sześciu lat.


wstecz