Modlitwa na Majdanku

8 lipca 2012 roku wieczorem, przy Pomniku Walki i Męczeństwa na Majdanku w Lublinie, duchowni różnych wyznań chrześcijańskich oraz żydzi wspólnie modlili się o pokój.

O pokój na świecie modlili się m.in.: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, naczelny rabin Polski Michael Schudrich i rabin Symcha Keller, grekokatolicki biskup Roman Juszczak, oraz proboszcz parafii prawosławnej ks. Jan Grajko. Przybyli: wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc i prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Kościół Ewangelicko-Augburski reprezentowali również ks. Wojciech Pracki z Warszawy oraz ks. dr Dariusz Chwastek z Lublina.

Przedstawiciele poszczególnych wyznań wspólnie odmówili Psalm 31. Potem modlili się o pokój.

"Stoimy w miejscu ze wszech miar szczególnym dla każdego z nas i milionów ludzi na ziemi. Mamy w pamięci ogrom zła, które się dokonało w tym i innych miejscach kaźni. Wiemy, że ludzie ludziom zgotowali ten los dlatego, iż odrzucili miłość Bożą i Jego przykazania. Gorąco pragniemy, aby już nigdy więcej nie dochodziło do podobnych okrucieństw w żadnym miejscu na ziemi" - powiedział Michael Schudrich

Zapalono świece, które młodzież trzymała w rękach. Zebrani przekazali sobie znak pokoju. Chór Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" odśpiewał w kilku językach pieśń "Hevenu Shalom".

W hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, w latach 1941-1944 zginęło około 80 tys. ludzi, spośród 150 tys., którzy byli tu więzieni. Największą grupę pomordowanych - około 60 tys. - stanowili Żydzi.


 


wstecz