Modlitwa w stołecznej parafii św. Trójcy

W kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji zakończenia remontu kościoła. Uroczystości połączone były z podpisaniem partnerstwa z parafią w Berlinie oraz wspomnieniem 80. rocznicy zbombardowania świątyni.Słowem Bożym służył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Przypomniał o tragicznej w skutkach II wojnie światowej. "Dziś, z perspektywy dziesięcioleci, jesteśmy świadomi wszystkich przyczyn, które pchnęły narody w odmęty straszliwej wojny  Dlatego tak ważne jest, aby umieć głośno nazywać to, co dobre i mówić o tym co jest złe i niebezpieczne".

W kazaniu bp Samiec nawiązał również do "Porozumienia o Partnerstwie": "Deklaracja wzajemnej współpracy jest możliwa, bo w ciągu ostatnich dziesięcioleci relacji między narodami Polski i Niemiec doszło do prawdziwego pojednania. Nie patrzymy na siebie jak na wrogów, ale przyjaciół, którzy chcą iść razem w jednym kierunku".

Biskup Kościoła podkreślił również zadania jakie stoją przed współczesnymi chrześcijanami: "W czasach, gdy odradzają się tendencje do nacjonalizmów, gdy coraz częściej słyszy się retorykę wykluczania grup społecznych z różnych powodów. Gdy pojawia się chęci konfrontacji, naszym obowiązkiem jest odważne przypominanie o tym, że zawsze w historii tego typu postawy prowadziły do nieszczęścia. Bóg posyła swój Kościół do głoszenia Ewangelii pokoju. Daje również odwagę, wzmacnia i podpiera swoją prawicą. Czy sprostamy temu zadaniu? Czy kiedyś, za kolejne osiemdziesiąt lat, nasi potomkowie będą mogli z wdzięcznością oceniać naszą postawę i działania, dziękując za to, że stanęliśmy na wysokości zadania? Czy może odwrotnie, stwierdzą, że zaniedbaliśmy prorockiego urzędu ostrzegania? „Nie bój się bom Ja z Tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”

Po nabożeństwie nastąpiło podpisanie porozumienia o partnerstwie między Ewangelicką Parafią Katedralną w Berlinie a Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy Warszawie.

Dr Volkera Faigle, przewodniczący kolegium katedry w Berlinie powiedział: "Oprócz wielkiej radości, jaką napawa nas partnerstwo, nie możemy i nie chcemy pomijać obciążającej nas historii. Dlatego stoję tu również w pokorze, zwłaszcza dzisiaj, w przeddzień 80. rocznicy zniszczenia kościoła Świętej Trójcy. Bezprzykładna polityka nazistowskich Niemiec w dniu 16 września 1939 r. nie zatrzymała się również przed tym – dziś odbudowanym i pięknie wyremontowanym – kościołem. To nas, gości z Niemiec, szczególnie w dzisiejszym dniu, przepełnia wstydem i żalem. Tym bardziej jesteśmy głęboko poruszeni, że mimo tej bolesnej przeszłości, o której nie można zapomnieć, możemy przypieczętować nasze Partnerstwo – dwa tygodnie temu w Katedrze Berlińskiej i dzisiaj tu w Warszawie".

Podczas nabożeństwa wystąpiły połączone chóry parafii warszawskiej i berlińskiej. Odbył się również piknik parafialny. Swoje stoiska zaprezentowały: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Diakonia Polska, Polska Rada Ekumeniczna oraz gospodarze pikniku.

Nabożeństwo było częścią programu konferencji Tworzymy pokój, która odbyła się w Muzeum Polin. link

Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie został wybudowany w latach 1773-1781 i  jest dziełem architekta Szymona Bogumiła Zuga. Mający 58 m wysokości kościół był kiedyś najwyższą budowlą Warszawy. Został zburzony 16 września 1939 r., gdy podczas bombardowania Luftwaffe  spaliła się kopuła, a jej płonąca konstrukcja runęła do wnętrza. Kolejne zniszczenia nastąpiły w czasie powstania warszawskiego. Po zakończeniu wojny rozpoczęto odbudowę kościoła wg planów architekta Teodora Burszego. 18 listopada 1956 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo.

Uroczystość odbyła się 15 września 2019 roku.


wstecz