Nagroda Kościoła dla Znaków Nadziei

W 2019 roku Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny otrzymało Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” za „zaangażowanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz za budowanie mostów pomiędzy narodami i Kościołami”.

Nagrodę, z rąk bp. Jerzego Samca, odebrał prezes stowarzyszenia ks. Hermann Düringer. Wręczenie Nagrody odbyło się podczas nabożeństwa upamiętniającego 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, które miało miejsce w kościele św. Trójcy w Warszawie, 31 sierpnia 2019 roku. Obecny był również ks. Adam Malina - prezes Synodu Kościoła.
 Stowarzyszenie to powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów ewangelickich. Celem jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne, wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje spotkania z nimi w szkołach, przygotowuje dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, wysyła też wolontariuszy do Polski.  Partnerem „Znaków Nadziei” w organizacji pomocy dla byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych jest Polska Rada Ekumeniczna.

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Królewna Anna Wazówna, patronka nagrody, była córką króla szwedzkiego i wnuczką polskiego, wszechstronnie wykształconą luteranką, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.
 
Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów. Kapitułę Nagrody tworzą Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz cztery osoby wybrane przez Synod.


wstecz