Nagroda PRE dla bp. Alfonsa Nosola

W ramach trwającego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w Kamieniu Śląskim bp Jerzy Samiec wręczył Nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej abp. Alfonsowi Nossolowi.

Emerytowany ordynariusz opolski jest jedną z ośmiu osób – duchownych i świeckich należących do różnych Kościołów i wspólnot – uhonorowanych przyznaną po raz pierwszy przez PRE nagrodą.

Bp Jerzy Samiec, podkreślił zasługi emerytowanego biskupa opolskiego na rzecz ekumenizmu przez całe życie: jego uczestnictwo w dialogu ekumenicznym na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kierowanie Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Radą Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Przypomniał, że był on członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestniczył w dialogu katolicko-prawosławnym i katolicko-luterańskim na poziomie międzynarodowym. Przyznał, że abp Nossol należy do teologów najlepiej w Polsce znających nauczanie Marcina Lutra.

– Dziękujemy za świadectwo wiary i miłości. A szczególnie za to, że możemy mówić do Ciebie nie tylko księże arcybiskupie, ale i nasz bracie w Chrystusie - podkreślił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Abp Alfons Nossol jest jedną z ośmiu osób – duchownych i świeckich należących do różnych Kościołów w Polsce, którym PRE przyznała – po raz pierwszy – swoje nagrody.

Statuetka, którą otrzymał arcybiskup składa się z czterech warstw szkła, umieszczone na nich cztery kolorowe plamy symbolizują różne tradycje chrześcijańskie. Szklane warstwy z jednej strony wskazują na istniejący podział, ale z drugiej strony są ze sobą sklejone, co nawiązuje do głównej idei ekumenii – jedności w różnorodności.

Uroczystość miała miejsce 20 stycznia 2021 roku w kaplicy instytutu „Sebastianeum Silesiacum" w Kamieniu Śląskim.


wstecz