Niedziela Wieczności

Ostatnia niedziela roku kościelnego to Niedziela Wieczności. Tego dnia Kościół kieruje się ku wieczności, wspominając tych, którzy odeszli.

Polscy ewangelicy wspominają swoich zmarłych dwa razy w roku: 1 listopada wraz z siostrami i braćmi z innych Kościołów tradycji zachodniej oraz w ostatnią niedzielę roku kościelnego.

Niedziela Wieczności jest szczególnie uroczyście przeżywana w parafiach na Mazurach. Wierni udają się na groby swoich bliskich, a na niektórych cmentarzach odprawiane są nabożeństwa.

W liturgii Niedzieli Wieczności rozważana jest tajemnica życia i śmierci – czytane są fragmenty Pisma Świętego, kierujące uwagę wiernych na problematykę Sądu Ostatecznego oraz Zmartwychwstania.

Nabożeństwa niedzielne oraz pełne zadumy i wspomnień modlitwy nad grobami bliskich, są umiejscowione pod krzyżem Jezusa Chrystusa, wskazującym na radość Odkupienia. Niedziela Wieczności podkreśla obietnicę życia wiecznego w kontekście Zmartwychwstania i ponownego przyjścia Pana Jezusa.


wstecz