Nowa Rada Synodalna

Podczas obrad 1. sesji Synodu Kościoła wybrało ks. dr Adama Malinę na Prezesa Synodu. Radcami zostali: prof. Jarosław Płuciennik z Łodzi, Anna Wantulok z Jaworza, ks. Marek Londzin z Dzięgielowa i ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Adam Malina 37 głosów, ks. Waldemar Szajthauer 25 głosów. Głosowało 63 obecnych synodałów. Bp Jerzy Samiec ogłosił, że Prezesem Synodu XIV kadencji został ks. dr Adam Malina.

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986 - 1991. Od ordynacji na duchownego Kościoła w roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach - Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a później proboszcz. Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła gdzie pełni funkcję przewodniczącego synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, uczestniczy również w pracach Komisji ds. Mediów oraz Teologii i Konfesji. W latach 2014-2017 był członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Ks. Adam Malina jest przewodniczącym Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodniczy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest także przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora teologii. Autor publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła.

Żonaty. Ma troje dzieci.

Prezes Synodu Kościoła, jako przewodniczący Rady Synodalnej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia, przewodniczy im i czuwa nad realizacją uchwał Rady. Przewodniczący Rady Synodalnej reprezentuje ją wobec władz Kościoła i na zewnątrz.

Następnie odbyły się wybory radców Rady Synodalnej. Zgłoszono następujących kandydatów:

- kandydaci świeccy: Izabela Główka-Sokołowska, Emir Kasprzycki, Jarosław Płuciennik, Anna Wantulok;
- kandydaci duchowni: ks. Marek Londzin, ks. Marcin Makula, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Tomasz Wigłasz

Radcami Rady Synodalnej zostali (w kolejności wyborów): radcy świeccy prof. Jarosław Płuciennik (otrzymał 30 głosów i Anna Wantulok (otrzymała 31 głosów); radcy duchowni ks. Marek Londzin (otrzymał 29 głosów) i ks. Waldemar Szajthauer (otrzymał 39 głosów)

Zastępcami członków Rady Synodalnej zostali: Emir Kasprzycki, ks. Tomasz Wigłasz.

Rada Synodalna kieruje pracami Synodu Kościoła. Jest ona prezydium Synodu Kościoła, a w czasie pomiędzy obradami Synodu Kościoła reprezentuje Synod. W skład Rady Synodalnej wchodzą:  Prezes Synodu Kościoła (duchowny albo świecki), dwaj Radcy duchowni, dwaj Radcy świeccy.


 


wstecz

Filtruj wg daty