Nowa siedziba ChAT

Po 64 latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) otrzymała własny budynek na warszawskich Bielanach.

Uroczyste poświęcenie nowej siedziby i inauguracja roku akademickego 2018/2019 miała miejsce 4 października 2018r.

Zebranych powitał rektor ChAT, ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, który podkreślił wyjątkowy kontekst bieżącego roku akademickiego – nowy dom dla uczelni oraz 100-lecie odzyskania niepodległości.


Poświęcenie poprzedziło krótkie wystąpienie zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, który mówił o historii i misji ChAT, podkreślając, że dzieje uczelni nierozerwalnie związane są z podwalinami polskiego ekumenizmu i losami Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Następnie Słowem Bożym i modlitwą budynek poświęcili biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bp Adrian Korczago z diecezji cieszyńskiej odczytał fragment Pisma Świętego, a bp Samiec wraz ze wszystkimi biskupami diecezjalnymi, a także biskupami seniorami Janem Szarkiem i Ryszardem Boguszem, poświęcili nową siedzibę ChAT.

W ramach „bloku tradycji protestanckich” poświęcenia dokonali następnie bp Marek Izdebski (Kościół ewangelicko-reformowany), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół ewangelicko-metodystyczny), ks. dr Mateusz Wichary (prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów) oraz bp Marek Kamiński (Kościół zielonoświątkowy). Następnie poświęcenia dokonali ks. inf. Andrzej Gontarek, delegat Kościoła Polskokatolickiego w RP, oraz bp M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Całość zwieńczyła modlitwa w tradycji prawosławnej, którą poprowadził ks. dr Doroteusz Sawicki, natomiast poświęcenia murów uczelni dokonał abp Sawa (Hrycuniak), metropolita warszawski i całej Polski.


Inaugurację rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne, które poprowadzili wspólnie bp Marcin Hintz (sekcja ewangelicka), ks. Andrzej Gontarek (sekcja starokatolicka) oraz ks. Doroteusz Sawicki (sekcja prawosławna). Liturgia uwzględniła elementy tradycji wschodniej i zachodniej, a kazanie wygłosił bp Marcin Hintz.

Po krótkiej przerwie odbyła się trzecia i ostatnia uroczystość inauguracji roku akademickiego, która rozpoczęła się procesyjnym wejściem pocztu sztandarowego, przedstawicieli władz warszawskich uczelni wyższych oraz władz ChAT.

Ks. prof. Bogusław Milerski wygłosił wykład rektorski, w którym podkreślił wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter Polski na przestrzeni wieków. Wskazał na odpowiedzialność szkół wyższych w kształtowaniu świadomości i dialogu dla dobra całego społeczeństwa. Rektor uwydatnił również znaczenie samej Akademii, podkreślając jej misję ponad wszelkimi podziałami ideowymi i religijnymi. 

Wykład inauguracyjny „Duch Święty, piękno, nadzieja” wygłosił metropolita Sawa. Następnie metropolita wręczył ks. prof. Bogusławowi Milerskiemu wysokie odznaczenie cerkiewne – Order św. Marii Magdaleny Równej Apostołom II Stopnia z ozdobami.

Immatrykukację nowych studentów ChAT poprowadził prorektor ds. nauki, abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), prawosławny władyka wrocławsko-szczeciński.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Gaudeamus igitur.

Założona w 1954 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) zaczynała od Tabity w Chylicach, domu opieki i b. diakonatu ewangelickich diakonis. W latach 60. przeniosła się do pomieszczeń przy ul. Miodowej w Warszawie, należących do Kościoła luterańskiego, a od 4 października 2018 r. otrzymała własny budynek na Bielanach.


Źródło: ekumenizm.pl


Szczegółowa relacja: ekumenizm.pl


wstecz