Nowe Centrum w Wiśle Malince

W Wiśle Malince odbyło się poświęcenie i otwarcie nowego kościoła i Centrum Parafialnego.

Uroczystości miały miejsce 4 i 5 września 2021 roku. Poświęcenia kościoła i centrum parafialnego Słowem i modlitwą dokonał bp Jerzy Samiec. W uroczystościach licznie brali udział wierni, duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych.


W kazaniu opartym o I List ap. Pawła do Koryntian 3,5-11, zwierzchnik Kościoła, nawiązując do zakończenia budowy pytał zebranych: „I co dalej?”, zachęcając parafian do osadzania zboru na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Biskup udzielił również zgromadzonym Bożego błogosławieństwa.

Po zakończeniu nabożeństwa życzenia i gratulacje przekazali: bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz w imieniu darczyńców i sponsorów Adam Wałach. Zaprezentowano również fragmenty życzeń nadesłanych przez różnych duchownych i przedstawicieli chrześcijańskich organizacji do parafii drogą elektroniczną. Radny parafii Andrzej Cieślar odczytał wiersz Andrzeja Szalbota napisany specjalnie na poświęcenie kościoła.

Przed poświęceniem wystąpił chór kościelny z parafii w Wiśle oraz chór dziecięcy z Wisły-Malinki.

Niedzielną uroczystość poprzedziło kilka wydarzeń: czytanie Biblii na głos (24h) od poniedziałku 30 sierpnia do czwartku 2 września, dostępna była także wystawa Biblii oraz odbywały się wieczory modlitewno-uwielbiające. W sobotę 4 września zainteresowane osoby były oprowadzane po budynku centrum parafialnego, dzieci wzięły udział w wycieczce terenowej, odbyło się spotkanie „Tak to się zaczęło…” z zaangażowanymi w budowę starego i nowego kościoła, zorganizowano również spotkanie autorskie z Lidią Czyż oraz wieczór uwielbienia z CSM Worship.
   


wstecz