Nowy biskup diecezji wrocławskiej

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła wybrał na swojego zwierzchnika ks. Waldemara Pytla - proboszcza ewangelickiej parafii w Świdnicy.

Diecezjalny Synod sesji jesiennej odbył się 25 października 2014 w Międzyzdrojach. Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego prowadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Synod wybrał na biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy.

Ks. Waldemar Pytel w słowie do synodałów przedstawił swoją drogę życiową i wyzwania stojące przed diecezją. Odpowiadał także na zapytania zgromadzonych. Za kandydatem zagłosowało 40 z 45 obecnych synodałów.

Biskup - elekt obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa. Data i miejsce konsekracji na biskupa diecezji wrocławskiej zostanie podana w terminie późniejszym.

Obecny zwierzchnik diecezji - bp Ryszard Bogusz - pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim biskupa diecezji wybiera na dziesięcioletnią kadencję Synod diecezjalny złożony z duchownych i świeckich.

Diecezja wrocławska jest drugą diecezją Kościoła luterańskiego, w której - w tym roku - zmienia się jej zwierzchnik. Na początku września br., nowym zwierzchnikiem diecezji katowickiej został bp Marian Niemiec.

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”. 
 
Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką.

W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.
 
W latach1986 - 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła.

Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego.
 
Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 - 2007. Natomiast w latach 1995 - 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.
 
Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Został on nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

  • Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,
  • Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 
  • statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,
  • Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej - nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

Jest organizatorem imprez muzycznych o międzynarodowym charakterze, np. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego.
 
Ks. Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.


wstecz