Nowy biskup na Ukrainie

W Kijowie odbyła się uroczystość wprowadzenia ks. Pavlo Shvartsa w urząd biskupa Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie. W nabożeństwie brał udział bp Jerzy Samiec.Uroczystośc miała miejsce w 1. niedzielę Adwentu - 30 listopada 2019 roku w ewangelicko-luterańskim kościele św. Katarzyny w Kijowie.

Podczas wprowadzenia w urząd bp Pavlo Shvarts otrzymał wszystkie prawa i obowiązki wynikające z porządku prawnego Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Gruzji oraz Południowego Kaukazu.

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Kościołów z Uralu i Syberii, Gruzji, Kirgistanu, Węgier oraz Słowacji.

Biskup Pavlo Shvarts ma 37 lat. Pochodzi z Łucka na Wołyniu. Ukończył informatykę w Instytucie Biotechnologicznym w Łucku, Szkołę Biblijną w Dzięgielowie, oraz teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczestniczył w kursie duszpasterskim zgodnym ze standardami Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

W czasie pobytu w Polsce był współpracownikiem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła, a w latach 2011-2012 odbywał praktykę służąc w parafii w Szczytnie.

W 2012 został ordynowany na duchownego Kościoła na Ukrainie, a w latach 2013-2015 był zastępcą biskupa tego Kościoła. Jest proboszczem parafii luterańskiej w Charkowie.

Od 2013 roku jest członkiem międzynarodowej grupy ekumenicznej „Pojednanie”, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych Kościołów z Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Jest dyrektorem Diakonii Ukraińskiej.

Ma żonę Agatę i dwie córki.


wstecz