Nowy proboszcz w Białej

Ks. Robert Augustyn został wybrany proboszczem parafii w Białej.

Wybory odbyły się podczas Zgromadzenia Parafialnego w niedzielę, 20 czerwca 2021. Ks. Robert Augustyn, wikariusz parafii w Katowicach Szopienicach w drugiej turze uzyskał 83 głosy. Drugi, ks. Bogdan Wawrzeczko uzyskał 34 głosów. W pierwszej turze kandydaci uzyskali: ks. Robert Augustyn 51 głosów, ks. Łukasz Gaś 14 głosów, ks. Bogdan Wawrzeczko 34 głosów a ks. Oskar Wild  23 głosy.

Nowy proboszcz obejmie parafię w czasie uroczystości wprowadzenia w urząd. Dotychczasowy proboszcz ks. Henryk Mach odchodzi na emeryturę. Parafia w Białej jest jedną z trzech parafii ewangelickich w Bielsku-Białej. Pozostałe to: parafia w Bielsku oraz parafia w Starym Bielsku.  

Ks. Robert Augustyn ma 33 lata. Pochodzi z parafii w Wiśle Malince. Służył w parafii w Mikołajkach, a obecnie jest wikariuszem parafii w Katowicach Szopienicach.

 


wstecz